Skip to main content

Elvek és értékek

Célok és értékek

A béke és a biztonság előmozdítása, valamint az alapvető jogok és szabadságok tiszteletben tartása csupán néhány az Európai Unió céljai és értékei közül. Ismerje meg ezeket a célokat és értékeket.

Alapító szerződések

A legfontosabb uniós szerződések (alapító szerződések, módosítások, Lisszaboni Szerződés, Schengeni Megállapodás stb.) áttekintése

Információkhoz való hozzáférés

Az EU polgárai betekinthetnek az uniós intézmények és szervek nyilvános dokumentumaiba, ami növeli a jogalkotás és szakpolitikai döntéshozatal átláthatóságát. Itt megtudhatja, hogyan férhet hozzá ezekhez a dokumentumokhoz.