Skip to main content

Információkhoz való hozzáférés

Átláthatóság

Az átláthatóság az EU egyik alapelve, mely megköveteli, hogy az EU tegye közzé a szakpolitikai döntéshozatallal és a közpénzek felhasználásával kapcsolatos nyilvános jellegű információkat, és hogy érvényesítse az információszabadság elvét. Ezeket az elveket az EU-szerződések rögzítik.

Az Európai Unióról szóló szerződés 10. cikke úgy rendelkezik, hogy „a döntéseket a lehető legnyilvánosabban és a polgárokhoz a lehető legközelebb eső szinten kell meghozni”. A 11. cikk értelmében az uniós intézményeknek biztosítaniuk kell, hogy „a polgárok és az érdekképviseleti szervezetek az Unió bármely tevékenységéről véleményt nyilváníthassanak, és azokat nyilvánosan megvitathassák”.

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés részletesebben kifejti ezeket a pontokat. 15. cikkében leszögezi, hogy az uniós intézményeknek a nyitottság elvével összhangban kell eljárniuk, és biztosítaniuk kell, hogy bármely természetes vagy jogi személy, aki/amely valamelyik tagállamban lakóhellyel, illetve létesítő okirat szerinti székhellyel rendelkezik, hozzáférhessen az EU dokumentumaihoz.

Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy Ön szabadon betekinthet az EU intézményeinek, szerveinek és hivatalainak dokumentumaiba, köztük jogalkotási szövegekbe, hivatalos okmányokba, valamint ülések jegyzőkönyvébe és napirendjébe. Az ezen az oldalon található linkek segítségével látogasson el a megfelelő adatbázis vagy nyilvántartás felületére, ahol közvetlenül hozzáférhet dokumentumokhoz vagy kérelmezheti azokat.

A dokumentumokhoz való hozzáférés

Az átláthatóság növelése érdekében az Európai Bizottság, az Európai Parlament, az Európai Tanács és az Európai Unió Tanácsa előzetesen nyilvánosságra hozza üléseinek napirendjét, és sajtókonferenciákon beszámol azok eredményéről. A parlamenti ülések és a Tanács üléseinek egy része is követhető az interneten.

Minden kiemelt jelentőségű szöveg, köztük a Bizottság politikai iránymutatásai, az Unió helyzetéről szóló értékelő beszéd és a Bizottság munkaprogramja közzétételre kerül. Az Európai Tanács stratégiai menetrendjét és a Tanács elnökségének az alapján kidolgozott prioritásait szintén nyilvánosságra hozzák.

A biztosok napirendjét, valamint az Európai Tanács és az Európai Parlament elnökének napirendjét szintén bárki megtekintheti.

A többi uniós intézmény és szerv szintén közzéteszi elnökének napirendjét és ülésnaptárát, és az interneten élőben közvetíti üléseit.

További információkért látogasson el az EU intézményeit és szerveit bemutató oldalunkra.

Uniós adatbázisok

EUR-Lex

Az EUR-Lex az uniós jogszabályok fő elérési felülete. Itt keresni lehet az uniós szerződések és jogszabályok, az EU által kötött nemzetközi megállapodások, a jogalkotási eljárások, az uniós jogszabályok összefoglalói és az ítélkezési gyakorlat körében.

Átláthatósági nyilvántartás

Keressen a nyilvántartásban szereplő szervezetek között vagy regisztrálja a sajátját. A nyilvántartásban tájékozódni lehet a regisztrált szervezetek tevékenységi területéről és érdekeltségeiről, és hogy milyen költségvetési források felhasználásával kívánják elérni a céljaikat. Az átláthatósági nyilvántartást az Európai Parlament és az Európai Bizottság vezeti. Figyelem: csak azoknak a szervezeteknek a képviselői találkozhatnak biztosokkal vagy a Bizottság más magas szintű tisztviselőivel, amelyek regisztráltak a nyilvántartásban.

DORIE

Keressen a DORIE adatbázisban uniós ügyekkel kapcsolatos dokumentumokat, pl. uniós intézmények által elfogadott jogi eszközöket, ülések jegyzőkönyvét, sajtóközleményeket, újságcikkeket, vezetői beszédeket és bizottsági belső feljegyzéseket 1946-ig visszamenőleg.

Uniós kiadványok

Általános jelentés az Európai Unió tevékenységeiről

Ebből a kiadványból megtudhatja, milyen eredményeket ért el az EU az előző évben, milyen fontos kezdeményezéseket tett stb.

Az Európai Unió Kiadóhivatala

Keressen az uniós intézmények és szervek kiadványainak online dokumentumtárában.

A nyílt hozzáférésű adatok európai uniós portálja

Fedezze fel a nyílt hozzáférésű adatok EU-portálját, ahol be tud tekinteni az EU intézményei és egyéb szervei által létrehozott adatokra. A portálról letölthető adatkészletek szabadon felhasználhatók kereskedelmi vagy nem kereskedelmi célra.

Nyilvános dokumentumtárak

Európai Parlament

Nyilvános dokumentumtár

Tekintsen be az Európai Parlament által készített vagy kapott dokumentumokba, pl. ülések jegyzőkönyvébe és napirendjébe, jogalkotási szövegekbe és a Parlament állásfoglalásaiba 2001 decemberéig visszamenően.

Európai Tanács

Dokumentum-nyilvántartás

Tekintsen be az Európai Tanács dokumentumaiba 1999-ig visszamenően, pl. következtetésekbe (2004-től), ülések jegyzőkönyvébe és napirendjébe, szavazásokról szóló és azok eredményét rögzítő dokumentumokba.

Az Európai Unió Tanácsa

Dokumentum-nyilvántartás

Tekintsen be a Tanács dokumentumaiba 1999-ig visszamenően, pl. jogalkotási előkészítő dokumentumokba, ülések jegyzőkönyvébe és napirendjébe, szavazásokról szóló és azok eredményét rögzítő dokumentumokba.

A jogalkotási aktusok nyilvántartása (együttdöntési eljárás)

Keressen a rendes jogalkotási eljárás körébe tartozó uniós jogalkotási aktusok körében. A nyilvántartás tartalmazza a még folyamatban lévő és a már befejezett eljárásokat egyaránt.

Európai Bizottság

A Bizottság dokumentum-nyilvántartása

Tekintsen be a Bizottság által készített vagy kapott dokumentumokba 2001 januárjáig visszamenően. A nyilvántartásban jogalkotási dokumentumok, valamint ülések jegyzőkönyvei és napirendjei találhatók.

Komitológiai nyilvántartás

Ebben a nyilvántartásban azoknak a szakbizottságoknak a munkájával kapcsolatos információkat és dokumentumokat találja, amelyek segítik a Bizottságot az uniós jogszabályok végrehajtásában.

Az Európai Unió Bírósága

Hozzáférés igazgatási dokumentumokhoz

Kérjen betekintést az Európai Unió Bíróságának igazgatási jellegű dokumentumaiba.

Európai Központi Bank

Nyilvános dokumentumtár

Böngésszen az Európai Központi Bank által nyilvánosságra hozott dokumentumok körében. A dokumentumtárban többek között naplók, döntések, nyilatkozatok, vélemények, valamint ülések jegyzőkönyvei és napirendjei találhatók.

Európai Számvevőszék

Dokumentumokhoz való hozzáférés

Kérjen hozzáférést az Európai Számvevőszék dokumentumaihoz írásban vagy e-mailben, illetve végezzen keresést a Számvevőszék honlapján közzétett dokumentumok körében.

Európai Külügyi Szolgálat

Az EKSZ nyilvános dokumentumtára (angol nyelvű oldal)

Tekintsen be az Európai Külügyi Szolgálat által készített dokumentumokba (javaslatokba, ajánlásokba, munkadokumentumokba, igazgatási döntésekbe stb.) 2015 januárjáig visszamenően.

Európai Gazdasági és Szociális Bizottság

Az EGSZB nyilvános dokumentumai (angol nyelvű oldal)

Tekintsen be az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság elektronikus formátumban elérhető dokumentumaiba.

Régiók Európai Bizottsága

Dokumentumokhoz való hozzáférés

Ha a Régiók Európai Bizottságának dokumentumaihoz szeretne hozzáférni, vegye fel a kapcsolatot az átláthatósággal és a dokumentumokhoz való hozzáféréssel foglalkozó osztállyal.

Európai Beruházási Bank

Nyilvános dokumentumtár (angolul, németül és franciául elérhető oldal)

Ezen a felületen fenntartható beruházási projektekkel kapcsolatos környezetvédelmi és szociális jellegű információkhoz/dokumentumokhoz, valamint környezetpolitikai témájú dokumentumokhoz tud hozzáférni.

Európai ombudsman

Nyilvános dokumentumtár

Keressen az európai ombudsman legfontosabb dokumentumainak (az egyes ügyekről szóló dokumentumok, határozatok és ajánlások), valamint a stratégiát, szakpolitikákat, illetve magas szintű vezetést érintő dokumentumok körében.

Európai adatvédelmi biztos

Dokumentum-nyilvántartás (angolul, németül és franciául elérhető oldal)

Ez az oldal betekintést kínál az európai adatvédelmi biztos személyesadat-kezelési tevékenységével kapcsolatos nyilvántartásokba.

Európai Adatvédelmi Testület

Nyilvános dokumentumtárak

Ezen az oldalon be tud lépni az Európai Adatvédelmi Testület három nyilvános dokumentumtárába, ahol magatartási kódexek, tanúsítási mechanizmusok, adatvédelmi bélyegzők és jelölések, illetve kötelező erejű szervezeti szabályok találhatók.

Uniós tájékoztató szolgálatok

Europe Direct információs központok

Keresse fel a hazájában működő Europe Direct tájékoztató központot, ha szeretne választ kapni az EU működésével kapcsolatos általános kérdéseire.