Skip to main content

Accesul la informații

Transparență

Transparența este unul din principiile esențiale ale UE. Așadar, UE trebuie să furnizeze informații privind elaborarea politicilor și cheltuielile efectuate și să respecte principiul libertății de informare. Aceste principii sunt înscrise în tratatele UE.

Articolul 10 din Tratatul privind Uniunea Europeană prevede că procesul decizional deschis se desfășoară „cât mai aproape posibil de cetățean”. La articolul 11 se menționează că atât persoanele fizice, cât și asociațiile reprezentative ar trebui să aibă posibilitatea de a-și face cunoscute punctele de vedere și de a face schimb de opinii în mod public în toate domeniile de acțiune ale Uniunii.

Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene clarifică aceste aspecte. Acesta prevede că instituțiile UE sunt obligate să acționeze public și să se asigure că cetățenii și orice altă persoană fizică sau juridică având reședința sau sediul social într-o țară a UE poate obține acces la documente (articolul 15).

În practică, aceasta înseamnă că aveți dreptul de a accesa documentele instituțiilor, organismelor și agențiilor UE, inclusiv texte legislative, documente oficiale, procese-verbale ale reuniunilor și ordini de zi. Pentru a accesa bazele de date și registrele publice de unde puteți obține documente fie direct online fie la cerere, accesați linkurile indicate pe această pagină.

Accesul la documente

Pentru a spori transparența, Comisia Europeană, Parlamentul European, Consiliul European și Consiliul UE publică din timp calendarul reuniunilor și oferă informații cu privire la concluziile acestora în cadrul conferințelor de presă. De asemenea, puteți urmări online sesiunile Parlamentului și fragmente din reuniunile Consiliului.

Toate prioritățile în materie de programare, inclusiv orientările politice ale Comisiei, discursul privind starea Uniunii și programul de lucru al Comisiei, sunt făcute publice. Agenda strategică a Consiliului European și prioritățile ulterioare ale președinției Consiliului sunt, de asemenea, făcute publice.

Puteți consulta programul comisarilor, al președintelui Consiliului European și al președintelui Parlamentului European.

Celelalte instituții și organe ale UE își publică, de asemenea, programul și calendarele ședințelor și reuniunilor transmise în direct pe internet.

Pentru mai multe informații, consultați secțiunea Instituții și organisme.

Baze de date

EUR-Lex

EUR-Lex este portalul dumneavoastră către dreptul UE. Aici puteți căuta tratate, acte juridice, acorduri internaționale, proceduri legislative, rezumate ale legislației și jurisprudența UE.

Registrul de transparență

Căutați organizații sau înregistrați-vă propria organizație. Registrul include informații despre interesele urmărite la nivelul UE, promotorii acestora și bugetele disponibile. Este gestionat de Parlamentul European și de Comisia Europeană. Vă atragem atenția asupra faptului că reprezentanții organizațiilor nu pot avea reuniuni la nivel înalt cu comisarii sau cu înalți funcționari ai Comisiei dacă organizația lor nu figurează în registru.

DORIE

În baza de date DORIE puteți căuta documente privind diverse aspecte legate de UE, din 1946 până în prezent. Este vorba despre instrumente juridice adoptate de instituțiile UE, procese-verbale ale ședințelor instituțiilor și organismelor europene, comunicate de presă, articole de presă, discursuri ale liderilor europeni și note interne ale serviciilor Comisiei.

Publicații ale UE

Raportul general privind activitățile Uniunii Europene

Acest raport prezintă principalele inițiative și realizări ale UE din anul precedent.

Oficiul pentru Publicații al UE

Consultați biblioteca de publicații online a instituțiilor UE și a altor organisme europene.

Portalul de date deschise al UE

Acest portal este un punct unic de acces la date provenind de la instituțiile UE și de la alte organisme europene. Puteți utiliza și reutiliza aceste date în scopuri comerciale sau necomerciale.

Registre publice

Parlamentul European

Registrul public al documentelor

Acces la documentele elaborate sau primite de Parlamentul European începând din decembrie 2001. Include procese-verbale, ordini de zi, texte legislative și rezoluții.

Consiliul European

Registrul documentelor

Acces la documentele elaborate de Consiliul European începând din 1999. Include concluzii (din 2004), procese-verbale, ordini de zi, voturi și rezultate.

Consiliul UE

Registrul documentelor

Acces la documentele elaborate de Consiliu începând din 1999. Include documente juridice pregătitoare, procese-verbale, ordini de zi, voturi și rezultate.

Registrul actelor legislative în cadrul procedurii de codecizie (procedura legislativă ordinară)

Căutați acte legislative ale UE adoptate în conformitate cu procedura legislativă ordinară. Include atât procedurile în curs, cât și pe cele finalizate.

Comisia Europeană

Registrul documentelor Comisiei

Acces la documentele elaborate sau primite de Comisie începând din ianuarie 2001. Include documente legislative, procese-verbale și ordini de zi ale reuniunilor.

Registrul de comitologie

Căutați informații și documente referitoare la activitatea comitetelor care ajută Comisia să pună în aplicare legislația UE.

Curtea de Justiție a Uniunii Europene

Acces la documente administrative

Solicitați acces la documentele administrative deținute de Curtea de Justiție a UE.

Banca Centrală Europeană (BCE)

Registrul public al documentelor

Acces la documentele publicate de BCE. Include agende, decizii, avize, ordini de zi și procese-verbale ale reuniunilor.

Curtea de Conturi a Uniunii Europene (CCE)

Accesul la documente

Solicitați acces la documentele emise de CCE, în scris sau prin e-mail.

Serviciul European de Acțiune Externă (SEAE)

Registrul public al SEAE

Acces la documentele elaborate sau primite de SEAE începând din ianuarie 2015. Include propuneri, recomandări, documente de lucru și decizii administrative.

Comitetul Economic și Social European (CESE)

Documente publice ale CESE

Acces la documentele publicate de CESE. Acestea sunt disponibile în format electronic.

Comitetul European al Regiunilor (CoR)

Accesul la documente

Contactați departamentul responsabil cu transparența și accesul la documente pentru a solicita acces la documentele elaborate de CoR.

Banca Europeană de Investiții (BEI)

Registrul public

Acces la informații/documente privind aspectele sociale și de mediu ale proiectelor de investiții durabile, precum și la documente privind politica de mediu.

Ombudsmanul European

Registrul public

Căutați documente privind activitatea sa de bază (cazuri, decizii, recomandări) și documente legate de strategii, politici și management la nivel înalt.

Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor (AEPD)

Registrul de evidență

Acces la registrul activităților AEPD de prelucrare a datelor cu caracter personal.

Comitetul european pentru protecția datelor (CEPD)

Registre publice

Accesați cele trei registre publice ale CEPD. Include înregistrări privind codurile de conduită, mecanismele de certificare, sigiliile și mărcile, precum și regulile corporatiste obligatorii.

Centrele de informare ale UE

Centrele de informare Europe Direct

Contactați centrul local de informare Europe Direct pentru a afla mai multe despre funcționarea UE.