Skip to main content

Birourile UE – Europa și întreaga lume

Reprezentanțele Comisiei Europene

  • Stabilesc legături între Comisia Europeană și cetățenii și factorii de decizie politică din țările membre.
  • Promovează activitatea Comisiei la nivel local.
  • Informează Comisia cu privire la problemele actuale din țara respectivă.

Reprezentanțele Comisiei Europene

Birourile de legătură ale Parlamentului European

  • Răspund la întrebările care le sunt adresate de cetățeni și presă cu privire la Parlamentul European și politicile UE în general.
  • Oferă resurse educaționale și organizează prezentări și dezbateri pe teme europene.

Birourile de legătură ale Parlamentului European

UE în lume

  • Cele 139 de birouri din întreaga lume sunt veritabile ambasade ale UE.
  • Prezintă, explică și pun în aplicare politicile externe ale UE care afectează țara respectivă.

Birourile UE din lume