Направо към основното съдържание

Служби на ЕС — в Европа и по света

Представителства на Европейската комисия

  • Посредник между обществеността и националната политика и Европейската комисия.
  • Популяризират по места политиките на Комисията.
  • Информират Комисията за текущото положение в съответните страни.

Вижте всички представителства на Европейската комисия

Бюра за връзка на Европейския парламент

  • Отговарят на въпроси на обществеността и медиите за Европейския парламент и политиките на ЕС.
  • Предоставят образователни ресурси и организират презентации и дебати по европейски теми.

Вижте всички бюра за връзка на Европейския парламент

ЕС в света

  • 139 служби по света играят роля на посолства на ЕС.
  • Чрез тях се представят, обясняват и прилагат външните политики на ЕС, които засягат съответната държава.

Вижте всички служби на ЕС по света