Skip to main content

Biura UE – w Europie i na świecie

Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej

  • Przedstawicielstwa pośredniczą w komunikacji między Komisją Europejską a społecznością lokalną i politykami.
  • Informują o polityce Komisji na szczeblu lokalnym.
  • Informują Komisję o bieżących sprawach w danym kraju.

Zobacz wszystkie przedstawicielstwa Komisji Europejskiej

Biura kontaktowe Parlamentu Europejskiego

  • Odpowiadają na pytania obywateli i mediów dotyczące Parlamentu Europejskiego i ogólnej polityki UE.
  • Oferują materiały edukacyjne i organizują prezentacje i debaty na tematy europejskie.

Zobacz biura kontaktowe Parlamentu Europejskiego

UE w świecie

  • 139 biur na całym świecie – „ambasad” UE.
  • Przedstawiają, wyjaśniają i wdrażają politykę zagraniczną UE, która ma wpływ na dany kraj.

Zobacz delegatury i biura UE na całym świecie