Przejdź do treści głównej

Pionierzy:

Kalendarium

Dowiedz się, jak powstała Unia Europejska i jak się rozwijała przez ostatnie dziesięciolecia.

 1. 1945–59
  Pokój w Europie i początek współpracy

  Jak współpraca powojenna w Europie doprowadziła do utworzenia Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali, podpisania traktatów rzymskich i powstania Parlamentu Europejskiego.

  Więcej informacji o latach 1945–59

 2. 1960–69
  „Szalone lata sześćdziesiąte” – epoka wzrostu gospodarczego

  Jak Unia Europejska rozwijała się w latach 60. XX wieku, jak przebiegała dalsza integracja gospodarcza Europy i rozpoczęcie współpracy międzynarodowej.

  Więcej informacji o latach 1960–69

 3. 1970–79
  Rosnąca Wspólnota – dołączają do niej nowi członkowie: Dania, Irlandia i Wielka Brytania

  Jak Unia Europejska rozwijała się w latach 70. XX wieku wraz z przyjęciem pierwszych nowych członków, wyborami europejskimi i polityką regionalną mająca na celu pobudzenie biedniejszych obszarów.

  Więcej informacji o latach 1970-79

 4. 1980–89
  Zmieniające się oblicze Europy – upadek komunizmu

  Jak Unia Europejska rozwijała się w latach 80. XX wieku wraz z przystąpieniem większej liczby krajów, wprowadzeniem programem Erasmus i początkiem jednolitego rynku.

  Więcej informacji o latach 1980-89

 5. 1990–99
  Europa bez granic

  Jak Unia Europejska rozwijała się w latach 90. XX wieku wraz z coraz większą ekspansją, uruchomieniem jednolitego rynku, podróżami bez granic i wprowadzeniem euro.

  Więcej informacji o latach 1990-99

 6. 2000–09
  Dalszy rozwój

  Jak Unia Europejska rozwijała się w latach 2000–2009, gdy przystąpiło do niej 12 nowych państw, euro stało się prawnym środkiem płatniczym i podpisano traktat lizboński.

  Więcej informacji o latach 2000-09

 7. 2010–19
  Trudne dziesięciolecie

  Jak Unia Europejska rozwijała się w latach 2010–2019, jak odpowiedziała na kryzys finansowy, co się zmieniło, gdy Chorwacja przystąpiła do UE, a Wielka Brytania zagłosowała za wystąpieniem z UE.

  Więcej informacji o latach 2010-19

 8. Od 2020 r. do dziś
  Zjednoczona i odporna UE

  Jak Unia Europejska rozwinęła się od 2020 r., reagując na bezprecedensowe wyzwania, takie jak pandemia COVID-19, rosyjska wojna napastnicza przeciwko Ukrainie i walka ze zmianą klimatu.

  Więcej informacji o latach od 2020 r. do dziś