Skip to main content

Pionierzy:

EU Pioneers

Unia Europejska nie istniałaby w znanej nam dzisiaj formie, gdyby kilku wyjątkowych ludzi nie zainspirowało tego nowatorskiego przedsięwzięcia. Gdyby nie energia i motywacja tych ludzi, nie wiadomo, czy żylibyśmy teraz w stabilnej i wolnej od konfliktów zbrojnych Europie.

Wizjonerzy ci pochodzili z różnych krajów, reprezentowali różne środowiska i różne profesje − byli wśród nich zarówno żołnierze, prawnicy, jaki i posłowie − lecz bliskie były im te same ideały: pokój i dobrobyt w zjednoczonej Europie.

Sylwetki tych osób przedstawiono poniżej, ale poza nimi wielu innych ludzi również wytrwale współdziałało na rzecz idei integracji europejskiej. Dlatego na stronie poświęconej pionierom, którzy utorowali drogę do utworzenia Unii Europejskiej, stopniowo dodawane będą kolejne informacje.

Odkryj pionierów UE

Kalendarium

Dowiedz się, jak powstała Unia Europejska i jak się rozwijała przez ostatnie dziesięciolecia.

 1. 1945–59
  Pokój w Europie i początek współpracy

  Jak współpraca powojenna w Europie doprowadziła do utworzenia Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali, podpisania traktatów rzymskich i powstania Parlamentu Europejskiego.

  Więcej informacji o latach 1945–59

 2. 1960–69
  „Szalone lata sześćdziesiąte” – epoka wzrostu gospodarczego

  Jak Unia Europejska rozwijała się w latach 60. XX wieku, jak przebiegała dalsza integracja gospodarcza Europy i rozpoczęcie współpracy międzynarodowej.

  Więcej informacji o latach 1960–69

 3. 1970–79
  Rosnąca Wspólnota – dołączają do niej nowi członkowie: Dania, Irlandia i Wielka Brytania

  Jak Unia Europejska rozwijała się w latach 70. XX wieku wraz z przyjęciem pierwszych nowych członków, wyborami europejskimi i polityką regionalną mająca na celu pobudzenie biedniejszych obszarów.

  Więcej informacji o latach 1970-79

 4. 1980–89
  Zmieniające się oblicze Europy – upadek komunizmu

  Jak Unia Europejska rozwijała się w latach 80. XX wieku wraz z przystąpieniem większej liczby krajów, wprowadzeniem programem Erasmus i początkiem jednolitego rynku.

  Więcej informacji o latach 1980-89

 5. 1990–99
  Europa bez granic

  Jak Unia Europejska rozwijała się w latach 90. XX wieku wraz z coraz większą ekspansją, uruchomieniem jednolitego rynku, podróżami bez granic i wprowadzeniem euro.

  Więcej informacji o latach 1990-99

 6. 2000–09
  Dalszy rozwój

  Jak Unia Europejska rozwijała się w latach 2000–2009, gdy przystąpiło do niej 12 nowych państw, euro stało się prawnym środkiem płatniczym i podpisano traktat lizboński.

  Więcej informacji o latach 2000-09

 7. 2010–19
  Trudne dziesięciolecie

  Jak Unia Europejska rozwijała się w latach 2010–2019, jak odpowiedziała na kryzys finansowy, co się zmieniło, gdy Chorwacja przystąpiła do UE, a Wielka Brytania zagłosowała za wystąpieniem z UE.

  Więcej informacji o latach 2010-19

 8. 2020–dziś
  COVID-19 i droga do odbudowy

  Jak Unia Europejska rozwija się od 2020 r. w odpowiedzi na pandemię COVID-19, kierując jednocześnie Europę na drogę ożywienia gospodarczego i przeciwdziałania zmianie klimatu.

  Więcej informacji o latach od 2020 r. do dziś