Przejdź do treści głównej

Oświadczenie w sprawie dostępności

To oświadczenie dotyczy treści opublikowanych w domenie: „https://european-union.europa.eu/index_pl

Nie odnosi się ono do innych treści ani stron internetowych opublikowanych w poddomenach. Strony te i ich treści będą objęte odrębnym oświadczeniem w sprawie dostępności.

Stroną zarządza Komisja Europejska w imieniu wszystkich instytucji Unii Europejskiej, pod nadzorem Międzyinstytucjonalnego Komitetu Komunikacji Internetowej (IOCC). Strona jest skierowana do jak największej liczby osób, w tym osób z niepełnosprawnościami.

Na stronie można:

 • powiększać widok do 200 % bez problemów
 • korzystać z większości elementów strony z użyciem tylko klawiatury
 • korzystać z większości elementów strony za pomocą nowoczesnego czytnika ekranu i oprogramowania do rozpoznawania mowy (na komputerze lub telefonie)

Stronę zaprojektowano tak, aby była zgodna z normą techniczną dotyczącą stron internetowych i aplikacji mobilnych EN 301 549 v.3.2.1. Odpowiada to poziomowi „AA” w Wytycznych dotyczących dostępności treści internetowych (WCAG), wersja 2.1.

Zgodność z normą i wytycznymi

Strona jest częściowo zgodna z normą techniczną EN 301 549 v.3.2.1 oraz z wytycznymi dotyczącymi dostępności treści internetowych (WCAG) 2.1 Level AA. Więcej informacji pod nagłówkiem „Treści niedostępne”.

Ostatni test strony przeprowadzono 22 września 2021 r.

Przygotowanie oświadczenia

Oświadczenie zostało przygotowane 8 lipca 2022 r.

Oświadczenie opiera się na kontroli reprezentatywnej próby stron internetowych przeprowadzonej przez eksperta w dziedzinie dostępności, posiadającego akredytację IAAP, z użyciem testów ręcznych i automatycznych.

Uwagi

Cenimy sobie uwagi użytkowników na temat dostępności stron internetowych Unii Europejskiej. Prosimy nam zgłaszać napotkane bariery w dostępności:

 • Telefon: 00 800 6 7 8 9 10 11
 • Formularz kontaktowy: Napisz do nas (w formularzu nie należy podawać informacji szczególnie chronionych, np. osobistych informacji finansowych, informacji dotyczących zdrowia lub wszelkich innych szczególnie wrażliwych tematów).

Właściwy departament Komisji stara się udzielić odpowiedzi w ciągu 15 dni roboczych od daty otrzymania zapytania.

Kompatybilność z przeglądarkami i technologiami wspomagającymi

Strona internetowa Unii Europejskiej zapewnia obsługę następujących technologii wspomagających:

 • najnowsze wersje przeglądarek Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox i Apple Safari;
 • w połączeniu z najnowszymi wersjami systemów JAWS, NVDA, VoiceOver i TalkBack.

Specyfikacje techniczne

Dostępność strony internetowej Unii Europejskiej opiera się na następujących technologiach umożliwiających jej funkcjonowanie w konkretnym zestawieniu przeglądarki internetowej z dowolną technologią wspomagającą lub wtyczką zainstalowaną na komputerze użytkownika:

 • HTML
 • WAI-ARIA
 • CSS
 • JavaScript

Treści niedostępne

Staramy się zapewnić dostępność strony internetowej Unii Europejskiej, ale zdajemy sobie też sprawę z pewnych ograniczeń, które próbujemy eliminować. Poniżej opisujemy ograniczenia, o których wiemy, i potencjalne rozwiązania. Prosimy o kontakt w przypadku napotkania problemu, który nie został opisany.

Znane ograniczenia strony internetowej Unii Europejskiej:

 1. Napisy w filmach: Niektóre z naszych filmów nie mają napisów. Planujemy rozwiązać ten problem do końca października 2023 r.
 2. Odtwarzanie filmówdostępność przy użyciu klawiatury: Zdajemy sobie sprawę z pewnych problemów dostępności naszego narzędzia do odtwarzania filmów przy użyciu klawiatury (porządek nawigacji tabulatorem przez opcje menu jest inny niż oczekiwany; przy wyborze języka napisów z menu nie można użyć strzałek – między językami można przechodzić wyłącznie tabulatorem). Planujemy rozwiązać te problemy do końca czerwca 2023 r.
 3. Interaktywne mapy: Interaktywne mapy nie są dostępne dla osób z zaburzeniami widzenia ani dla użytkowników, którzy korzystają z nawigacji klawiaturą. Planujemy rozwiązać ten problem do końca września 2023 r.
 4. Infografiki: Niektóre infografiki na naszej stronie (np. grafika na temat symboliki flagi UE) nie mają alternatywnego tekstu dla osób z zaburzeniami widzenia lub alternatywny tekst jest niewystarczający. Planujemy rozwiązać ten problem do końca września 2023 r.
 5. Mapy: Niektóre treści na mapach nie mają alternatywnego tekstu dla osób z zaburzeniami widzenia. Planujemy rozwiązać ten problem do końca września 2023 r.
 6. Wykresy: Wykresy na stronie nie są w pełni dostępne dla użytkowników czytników ekranu, ponieważ nie zawierają one odpowiedniego tekstu alternatywnego. Planujemy rozwiązać ten problem do końca września 2023 r.