Direct naar de inhoud

Toegankelijkheidsverklaring

Deze verklaring is van toepassing op inhoud die wordt gepubliceerd op het domein: “ https://european-union.europa.eu/index_nl

De verklaring is niet van toepassing op andere inhoud of websites die op een van de subdomeinen worden gepubliceerd. Die websites en de inhoud ervan krijgen hun eigen specifieke toegankelijkheidsverklaring.

Deze website wordt beheerd door de Europese Commissie namens alle instellingen van de Europese Unie, onder toezicht van de Interinstitutionele Onlinecommunicatiecommissie (IOCC). De website is bedoeld voor zoveel mogelijk mensen, onder wie personen met een handicap.

Het moet mogelijk zijn om:

 • probleemloos tot 200% in te zoomen
 • de meeste informatie te vinden op de website door alleen een toetsenbord te gebruiken
 • de meeste informatie op de website te vinden door een moderne schermlezer en spraakherkenningssoftware (op uw computer of telefoon) te gebruiken

Deze website voldoet aan de technische norm EN 301 549 v.3.2.1 voor websites en mobiele apps. Dit komt grotendeels overeen met niveau AA van de Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) versie 2.1.

Nalevingsstatus

Deze website voldoet gedeeltelijk aan de technische norm EN 301 549 v.3.2.1 en de Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1 Level AA. Zie “Niet-toegankelijke content” voor meer details.

De website is voor het laatst getest op 22 september 2021.

Opstelling van deze toegankelijkheidsverklaring

Deze verklaring is opgesteld op 8 juli 2022.

De verklaring is gebaseerd op een analyse van een representatieve steekproef van webpagina’s door een door IAAP-gekwalificeerde toegankelijkheidsprofessional, waarbij een combinatie van handmatige en geautomatiseerde tests is gebruikt.

Feedback

Wij kijken uit naar uw feedback over de toegankelijkheid van de website van de Europese Unie. Laat het ons weten als u toegankelijkheidsproblemen bent tegengekomen:

 • Telefoonnummer: +800 67891011
 • Contactformulier: Schrijf ons (gelieve geen gevoelige informatie in het formulier te verstrekken, bv. persoonlijke financiële informatie of informatie over uw gezondheid dan wel andere gevoelige onderwerpen).

De bevoegde dienst van de Commissie probeert binnen 15 werkdagen op uw feedback te reageren.

Compatibiliteit met browsers en hulptechnologie

De website van de Europese Unie is ontworpen om compatibel te zijn met de volgende hulptechnologieën:

 • de meest recente versie van de browsers Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox en Apple Safari,
 • in combinatie met de meest recente versies van JAWS, NVDA, VoiceOver en TalkBack.

Technische specificaties

De toegankelijkheid van de website van de Europese Unie is afhankelijk van de volgende technologieën voor de specifieke combinatie van webbrowser en hulptechnologieën of plug-ins die op uw computer zijn geïnstalleerd:

 • HTML
 • WAI-ARIA
 • CSS
 • JavaScript

Niet-toegankelijke content

Ondanks onze inspanningen om de toegankelijkheid van de website van de Europese Unie te garanderen, zijn wij op de hoogte van een aantal beperkingen die we proberen op te lossen. Hieronder volgt een beschrijving van bekende beperkingen en mogelijke oplossingen. Neem contact met ons op als u op een probleem stuit dat hieronder niet is vermeld.

Bekende beperkingen voor de website van de Europese Unie:

 1. Titels video’s: sommige video’s hebben geen titels. Wij zijn van plan dit probleem uiterlijk eind oktober 2023 op te lossen.
 2. Videospelertoegankelijkheid toetsenbord: we zijn op de hoogte van een aantal problemen met de toegankelijkheid van onze videospeler met een toetsenbord (de volgorde van de informatie bij het gebruik van de tabtoetsen is niet logisch); bij het selecteren van de taal van de titel uit het menu is het niet mogelijk om de pijltjestoetsen te gebruiken om de gewenste taal te kiezen, dit kan alleen met de tabtoets). Wij zijn van plan dit probleem uiterlijk eind juni 2023 op te lossen.
 3. Interactieve kaarten: interactieve kaarten zijn niet toegankelijk voor personen met een visuele beperking of gebruikers die afhankelijk zijn van een toetsenbord om informatie te vinden. Wij zijn van plan dit probleem uiterlijk eind september 2023 op te lossen.
 4. Infografieken: sommige infografieken op onze website (bijvoorbeeld over de symboliek van de EU-vlag) hebben geen of onvoldoende tekstalternatieven voor mensen met een visuele beperking. Wij zijn van plan dit probleem uiterlijk eind september 2023 op te lossen.
 5. Kaarten: sommige inhoud op de kaarten bevat geen tekstalternatief voor mensen met een visuele beperking. Wij zijn van plan dit probleem uiterlijk eind september 2023 op te lossen.
 6. Grafieken: de grafieken en kaarten op deze site zijn niet volledig toegankelijk voor mensen die een schermlezer gebruiken, aangezien zij geen geschikte tekstalternatieven bevatten. Wij zijn van plan dit probleem uiterlijk eind september 2023 op te lossen.