Direct naar de inhoud

EU-steun voor Oekraïne

Deze informatie is ook beschikbaar in het: Oekraïens | українська | Russisch | русский

Op 24 februari 2022 is het Russische leger een grootschalige invasie in Oekraïne begonnen. Als gevolg van deze niet-uitgelokte en ongerechtvaardigde agressie zijn grote delen van Oekraïne nu oorlogsgebieden waar veel mensen uit weggevlucht zijn.

De EU heeft snel en doortastend gereageerd op de Russische agressie, door sancties vast te stellen die ernstige gevolgen zullen hebben voor Rusland.

De EU heeft haar politieke, humanitaire en financiële steun voor de economie, de samenleving en de toekomstige wederopbouw van Oekraïne opgevoerd.

In de kijker

Female ukrainian army soldier runs and waves flag of Ukraine at sunset

Eén jaar Oekraïens verzet

Een jaar geleden is het Russische leger een grootschalige invasie in Oekraïne begonnen. Het is nu één jaar na het begin van het verzet en sinds Oekraïne werd gedwongen om zijn en onze gedeelde waarden en vrijheden te verdedigen. De moed van het Oekraïense volk heeft de wereld verbaasd. De steun van de Europese Unie zal niet wijken.

EU-solidariteit in actie

De EU is eensgezind en standvastig in haar steun aan Oekraïne. Zij veroordeelt met klem de niet-uitgelokte en ongerechtvaardigde militaire agressie van Rusland.

In het eerste jaar na de invasie heeft de EU meer dan 67 miljard euro aan economische, humanitaire en militaire steun aan Oekraïne verstrekt.

Meer informatie over EU-acties in deze periode vindt u op de speciale webpagina’s van de EU-instellingen, -organen en -agentschappen:

European Central Bank

Europese Centrale Bank

Reactie op de invasie in Oekraïne, waaronder monetair beleid, uitvoering van sancties en waarborging van financiële stabiliteit

Logo of European Union Agency for Criminal Justice Cooperation (Eurojust)

Eurojust

Rol van Eurojust in de gerechtelijke procedures met betrekking tot de oorlog in Oekraïne

Europol logo

Europol

Europol is solidair met Oekraïne

EU-sancties tegen Rusland

De EU heeft een reeks sancties opgelegd aan personen en organisaties. Deze maatregelen zijn bedoeld om de economische basis van Rusland te verzwakken, de toegang van het land tot kritieke technologieën en markten te blokkeren en het vermogen van Rusland om oorlog te voeren aanzienlijk te beperken.

Om te voorkomen dat de voedselvoorziening in het gedrang komt, vormen de EU-sancties geen belemmering voor de uitvoer van levensmiddelen en landbouwproducten, noch voor daarmee verband houdende transacties: iedereen kan voedsel en meststoffen uit Rusland kopen en vervoeren

EU-sancties tegen Rusland (Europese Raad)

EU-sancties tegen Rusland (Europese Commissie)

Bestrijding van desinformatie

De Russische oorlog in Oekraïne gaat gepaard met een golf van onjuiste en misleidende informatie over Oekraïne. De databank EUvsDisinfo heeft meer dan 5.000 individuele gevallen van desinformatie tegen Oekraïne verzameld.

Bestrijding van desinformatie (EUvsDisinfo-databank)

Wederopbouw van Oekraïne

Er zal een grootschalige wereldwijde financiële inspanning nodig zijn om Oekraïne na de oorlog weer op te bouwen. De EU draagt nu al aanzienlijk bij om de huidige veerkracht van het land te vergroten, maar op middellange tot lange termijn zal meer steun nodig zijn om de fundamenten van een vrij en welvarend land te herstellen, verankerd in Europese waarden en goed geïntegreerd in de Europese en mondiale economie, en om het land op het Europese traject te ondersteunen.

Wederopbouw van Oekraïne (Europese Raad)

Wederopbouw van Oekraïne (Europese Commissie)