Skip to main content

Wonen in de Europese Unie

Uw rechten en hoe ze te gebruiken

Iedereen die de nationaliteit van een EU-land heeft, krijgt automatisch het EU-burgerschap. Sommige rechten en voordelen vloeien voort uit de nationale wetgeving en kunnen dus van land tot land verschillen. Andere rechten vloeien voort uit de EU-wetgeving en zijn dus in alle EU-landen hetzelfde. Deze EU-rechten hebben betrekking op uw dagelijks leven — van winkelen en autorijden tot gezondheidszorg en aangelegenheden in verband met uw gezin of relatie.

Als burger van de Unie hebt u het recht om binnen de EU te reizen en te verhuizen, zonder dat u wordt gediscrimineerd op grond van nationaliteit. U kunt ook profiteren van sterkere consumentenbescherming dan in uw eigen land en, als u aan bepaalde voorwaarden voldoet, gebruikmaken van gezondheidszorg overal in de EU.

In het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (artikel 18) en het Handvest van de grondrechten  (hoofdstuk V) worden uw rechten als EU-burger beschreven.

Volg de onderstaande links voor meer informatie over uw rechten als EU-burger die in de EU woont en om te weten te komen wat u moet doen als iemand inbreuk heeft gemaakt op uw rechten.

EU-verblijfsrechten

Informatie over uw rechten om in een ander EU-land te wonen, de rechten van uw gezinsleden om bij u te komen wonen, en de documenten die u nodig hebt om alleen of met uw gezin naar een ander EU-land te verhuizen.

Gezondheidszorg in de EU

Informatie over uw recht op geplande of niet-geplande medische behandelingen in een ander EU-land, de documenten die u daarvoor nodig hebt, terugbetalingsregels, en hoe u geneesmiddelen kunt kopen in een ander EU-land en die kunt laten terugbetalen.

Consumentenrechten en terugbetalingen

Informatie over uw rechten en de voorschriften voor het aankopen van goederen en diensten in de EU. Hoe kunt u terugbetaling vragen en geschillen oplossen?

Familierecht in andere EU-landen

Informatie over uw rechten, en EU-regels en -beginselen over allerlei aangelegenheden in verband met gezin en relaties. Onder meer over adoptie en kinderontvoering, huwelijk, scheiding, alimentatieplicht en de regeling en afwikkeling van een buitenlandse erfenis. U vindt er ook antwoord op de vraag hoe u overheidsdocumenten in een ander EU-land kunt laten erkennen.

Auto’s en rijbewijzen

Informatie over uw rechten en over EU-regels in verband met auto’s — van de aankoop of verkoop van een auto tot het behalen of omwisselen van een rijbewijs. U vindt er ook advies over de documenten die u nodig hebt en de formaliteiten waaraan u zich moet houden bij het gebruik van uw auto.