Skip to main content

Elu Euroopa Liidus

Teie õigused ja nende kasutamine

Iga ELi riigi kodanik saab automaatselt ELi kodakondsuse. Mõned õigused ja hüved tulenevad riiklikest seadustest ja need võivad riigiti erineda. Muud õigused tulenevad ELi õigusaktidest ja on seega kõigis ELi riikides ühesugused. Need ELi õigused laienevad igapäevaelule – kõigele alates ostude tegemisest ja autojuhtimisest kuni tervishoiu, pere- ja isiklike suheteni.

ELi kodanikuna on teil õigus elada ja liikuda ELis, ilma et teid kodakondsuse tõttu diskrimineeritaks. Teil on ka õigus suuremale tarbijakaitsele kui teie koduriigis ning kui vastate teatavatele tingimustele, siis on teil õigus arstiabile kõikjal ELis.

Teie õigused ELi kodanikuna on märgitud Euroopa Liidu toimimise lepingus (artikkel 18) ja Euroopa Liidu põhiõiguste hartas (V peatükk).

Kasutage linke allpool, et saada lisateavet oma õiguste kohta ELis elava ELi kodanikuna ning selle kohta, mida teha, kui teie õigusi on rikutud.

Teises ELi riigis elamise õigused

Teave teie õiguste kohta, kui elate teises ELi riigis, teie pereliikmete õiguse kohta teiega liituda ning dokumentide kohta, mis on vajalikud, et saaksite koos oma perega või ilma nendeta teise ELi riiki kolida.

Tervishoid kõikjal ELis

Teave teie õiguse kohta saada plaanilist või erakorralist ravi teises ELi riigis, vajalike dokumentide ja kulude hüvitamise kohta ning selle kohta, kuidas osta ravimeid teises ELi riigis ja saada nende eest hüvitist.

Tarbijate õigused ja neile makstavad hüvitised

Teave teie õiguste kohta ELis kaupade ja teenuste ostmisel ning sellega seotud nõuete kohta. Kuidas küsida hüvitist ja lahendada vaidlusi.

Perekonnaõigus teistes ELi liikmesriikides

Teave teie õiguste, ELi normide ja põhimõtete kohta perekonna ning suhetega seotud kõigis küsimustes. See hõlmab lapsendamist ja lapserööve, abielu, lahutust, lapsehoolduskohustusi ning piiriülese pärandi kavandamist ja haldamist. Samuti esitatakse nõuanded selle kohta, kuidas tagada avalike dokumentide tunnustamine teises ELi riigis.

Autod ja juhiload

Teave teie õiguste kohta autode puhul ja neid käsitlevate ELi normide kohta alates auto ostust või müügist kuni juhiloa hankimise ja väljavahetamiseni. Samuti esitatakse nõuanded sõiduki kasutamiseks vajalike dokumentide ja selle kasutamisel järgitavate formaalsuste kohta.