Põhisisu juurde

Otsige kõiki ELi institutsioone ja ameteid

Filtreeri

Otsige kõiki ELi institutsioone ja ameteid (76)

RSS
Tulemused 1 kuni 20
European Commission - Logo
 • Rakendusamet

Väikeste ja Keskmise Suurusega Ettevõtjate Rakendusamet haldab ELi programme, mis aitavad väikeettevõtjail konkurentsivõimelistena püsida. Samuti haldab ta programme teadusuuringute, keskkonna, energeetika ja kalandustööstuse valdkondades.

Telefoninumber
+32 2 299 11 11
Aadress
European Commission, 1049 Bruxelles/Brussel, Belgia
ACER
 • Detsentraliseeritud asutus

Euroopa Liidu Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste Koostöö Amet töötab konkurentsivõimelisema, tõhusama ja turvalisema energiaturu nimel.

Veebisait
https://www.acer.europa.eu
E-post
Telefoninumber
+386 8 205 34 00
Aadress
Trg republike 3, 1000 Ljubljana, Sloveenia
European Commission - Logo
 • Rakendusamet

Euroopa Kliima, Taristu ja Keskkonna Rakendusamet (CINEA) haldab Euroopa Komisjoni programme, mis aitavad kaasa dekarboniseerimisele ja kestlikule majanduskasvule.

Veebisait
https://cinea.ec.europa.eu
E-post
Telefoninumber
+32 2 299 11 11
Aadress
Euroopa Komisjon, W910, 1049 Brüssel, Belgia
European Commission - Logo
 • Rakendusamet

EACEA haldab hariduse, audiovisuaal-, kultuuri, noorte, spordi, kodakondsuse ja vabatahtliku tegevuse valdkondade rahastamist.

Telefoninumber
+32 2 299 11 11
Aadress
European Commission, 1049 Bruxelles/Brussel, Belgia
logo of European Chemicals Agency
 • Detsentraliseeritud asutus

Euroopa Kemikaaliamet rakendab kemikaale käsitlevaid ELi õigusakte.

Veebisait
https://echa.europa.eu/et/home
Telefoninumber
+358 9 6861 80
Aadress
Telakkakatu 6, 00150 Helsinki, Soome
Logo of European Food Safety Authority
 • Detsentraliseeritud asutus

Euroopa Toiduohutusamet pakub sõltumatuid teaduslikke andmeid ja nõu toiduahela võimalike riskide kohta.

Veebisait
https://www.efsa.europa.eu/en
Telefoninumber
+39 0521 036 111
Aadress
Via Carlo Magno 1A, 43126 Parma PR, Itaalia
European Personnel Selection Office - Logo
 • ELi institutsioonidevaheline talitus

EPSO värbab kvaliteetse valikumenetluse abil ELi institutsioonide, organite ja ametite töötajaid.

Veebisait
https://epso.europa.eu/et
Telefoninumber
+ 32 (0) 2 299 11 11
Aadress
25, Avenue du Cortenbergh, 1000 Brüssel, Belgia
European Commission - Logo
 • Rakendusamet

Euroopa Teadusnõukogu Rakendusamet haldab ELi programme teadusuuringute valdkonnas.

Telefoninumber
+32 2 299 11 11
Aadress
European Commission, 1049 Bruxelles/Brussel, Belgia
Logo of The European Securities and Markets Authority (ESMA)
 • Detsentraliseeritud asutus

Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve on sõltumatu ELi asutus, mis kaitseb ELi finantssüsteemi stabiilsust.

Veebisait
https://www.esma.europa.eu/
Telefoninumber
+33 1 58 36 43 21
Aadress
201-203 Rue de Bercy, 75012 Pariis, Prantsusmaa
Logo of Eurofound
 • Detsentraliseeritud asutus

Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Sihtasutus (Eurofound) on kolmepoolne Euroopa Liidu asutus, mis asutati 1975. aastal. Selle ülesanne on pakkuda teadmisi parema sotsiaal-, tööhõive- ja tööpoliitika väljatöötamiseks kooskõlas määrusega (EL) 2019/127.

Veebisait
https://www.eurofound.europa.eu/et
E-post
Telefoninumber
+353 1 204 31 00
Aadress
Wyattville Road, Loughlinstown, Co. Dublin, D18 KP65, Iirimaa
Eurojust logo
 • Detsentraliseeritud asutus

Eurojust toetab õigusalast koostööd ELis mitmesuguste piiriüleste kuritegude puhul, nagu terrorism, uimastikaubandus ja küberkuritegevus.

Veebisait
https://www.eurojust.europa.eu/
E-post
Telefoninumber
+31 70 412 50 00
Aadress
Johan de Wittlaan 9, 2517 JR Den Haag, Madalmaad
European Data Protection Supervisor - Logo
 • ELi organ

Euroopa Andmekaitseinspektor tagab, et ELi institutsioonid ja asutused lähtuvad isikuandmete töötlemisel isikuandmete kaitse nõuetest.

Veebisait
https://edps.europa.eu/_en
Telefoninumber
+32 2 52 283 19 00
Aadress
Rue Wiertz/Wiertzstraat 60, 1047 Brüssel, Belgia
European Investment Bank - Logo
 • ELi organ

ELi kliimapangana pakub EIP rahalisi vahendeid ja annab nõu projektidele, mis võitlevad kliimamuutustega, soodustavad Euroopa integratsiooni, edendavad ELi arengut või toetavad rohkem kui 160 riigis ELi poliitikat.

Veebisait
https://www.eib.org/en/index.htm
Telefoninumber
+352 43 79 1
Aadress
98–100 boulevard Konrad Adenauer, 2950 Luxembourg, Luksemburg