Põhisisu juurde
Logo of European Environment Agency

Ülevaade

 • Ülesanded: Euroopa Keskkonnaamet jagab poliitikakujundajatele ja üldsusele keskkonnateavet.
 • Direktor: Hans Bruyninckx
 • Partnerid: ELi riigid, Norra, Island, Liechtenstein, Türgi ja Šveits.
 • Asutatud: 1990
 • Töötajate arv: 200
 • Asukoht: Kopenhaagen
 • Veebisait: Euroopa Keskkonnaamet

Euroopa Keskkonnaamet on ELi asutus, mille ülesanne on anda keskkonna kohta tõest ja sõltumatut teavet. Amet on peamiseks teabeallikaks keskkonnapoliitika kujundamisel, vastuvõtmisel, rakendamisel ja hindamisel osalevatele isikutele/asutustele, aga ka üldsusele tervikuna.

Tegevus

Euroopa Keskkonnaameti ülesanded on järgmised:

 • aidata ELil ja selle liikmesriikidel teha teadlikke otsuseid keskkonna parandamiseks, kaasata keskkonnakaalutlused majanduspoliitikasse ning liikuda säästva arengu suunas;
 • töötada välja Euroopa keskkonnateabe- ja -vaatlusvõrk (Eionet) ning tegeleda selle koordineerimisega. Nimetatud võrgustiku moodustavad riiklikud keskkonnaasutused ning see toetab ameti tööd.

Kasusaajad

Euroopa Keskkonnaameti peamised sidusrühmad on:

 • Euroopa Komisjon, Euroopa Parlament, Euroopa Liidu Nõukogu ja muud ELi institutsioonid;
 • osalevate riikide valitsused;
 • vabaühendused;
 • akadeemilised ja teadusringkonnad;
 • ettevõtlusorganisatsioonid;
 • konsultatsioonifirmad ja mõttekojad.

Üheks peamiseks sihtrühmaks on samuti üldsus – ameti eesmärk on aidata inimestel omandada laiemad teadmised keskkonna- ja kliimamuutustega seotud küsimustest.

Lisateave

Uuenduste ja uudiskirja tellimine

RSS-uudisvoo tellimine

Kontaktandmed

Euroopa Keskkonnaamet

Nimi
Euroopa Keskkonnaamet
Veebisait
https://www.eea.europa.eu/et
Telefoninumber
+45 33 36 71 00
Faksinumber
+45 33 36 71 99
Postiaadress
Kongens Nytorv 6, 1050 København K, Taani
Sotsiaalmeedia