Prejsť na hlavný obsah
Logo of European Environment Agency

Prehľad

 • Úloha: EEA je európskym vedomostným centrom pre životné prostredie, klímu a udržateľnosť.
 • Riaditeľka: Leena Ylä-Mononen
 • Partneri: krajiny EÚ, Nórsko, Island, Lichtenštajnsko, Turecko a Švajčiarsko.
 • Rok zriadenia: 1990 (v prevádzke od roku 1994)
 • Počet zamestnancov: 300
 • Sídlo: Kodaň
 • Webové sídlo: Európska environmentálna agentúra

Európska environmentálna agentúra (EEA) je agentúra Európskej únie, ktorá poskytuje poznatky a údaje na podporu európskych cieľov v oblasti životného prostredia a klímy. EEA v spolupráci so svojou partnerskou sieťou Eionet informuje subjekty s rozhodovacou právomocou a verejnosť o stave životného prostredia v Európe, zmene klímy a širších otázkach udržateľnosti.

Náplň činnosti

Hlavné úlohy EEA sú vymedzené v zakladajúcom nariadení EÚ a zahŕňajú: 

 • podpora rozvoja politiky a kľúčových globálnych procesov,
 • poskytovanie analytických odborných znalostí,
 • zabezpečenie a udržiavanie efektívnej infraštruktúry na podávanie správ pre vnútroštátne a medzinárodné toky údajov.

Kto má z činnosti tejto agentúry prínos?

Hlavnými zainteresovanými stranami EEA sú:

 • Európska komisia, Európsky parlament, Rada EÚ a ostatné inštitúcie EÚ,
 • vlády a iné vnútroštátne orgány v členských štátoch,
 • mimovládne organizácie, zástupcovia podnikov a think-tanky,
 • vedecké a akademické obce.

Jednou z hlavných cieľových skupín je aj široká verejnosť. Cieľom agentúry je informovať verejnosť o otázkach životného prostredia a zmeny klímy.

Ďalšie informácie

Prihláste sa na odber aktualizácií a bulletinu

Kontakt

Európska environmentálna agentúra

Meno/Názov
Európska environmentálna agentúra
Webové sídlo
https://www.eea.europa.eu/
Telefónne číslo
+45 33 36 71 00
Faxové číslo
+45 33 36 71 99
Poštová adresa

Kongens Nytorv 6
1050 København K
Dánsko

Sociálne médiá