Направо към основното съдържание
Децентрализирана агенция

Европейска агенция за околна среда (ЕАОС)

Logo of European Environment Agency

Общ преглед

 • Роля: ЕАОС предоставя на отговорните лица и обществеността информация за околната среда.
 • Директор: Hans Bruyninckx
 • Партньори: държавите от ЕС, Норвегия, Исландия, Лихтенщайн, Турция и Швейцария.
 • Създадена: 1990 г.
 • Брой на служителите: 200
 • Местоположение: Копенхаген
 • Уебсайт: Европейска агенция за околна среда

ЕАОС е агенция на ЕС, чиято задача е да предоставя надеждна и независима информация за околната среда. Тя служи като важен източник на информация за хората, участващи в изготвянето, приемането, прилагането и оценката на политиките в областта на околната среда, както и за широката общественост.

С какво се занимава

На ЕАОС са възложени следните задачи:

 • да помага на ЕС и неговите държави членки да вземат информирани решения за подобряване на околната среда, като включват екологичните съображения в икономическите политики и работят за постигане на устойчивост;
 • да изгражда и координира Eionet — мрежата от национални органи за опазване на околната среда, която подпомага дейността на агенцията.

Кой има полза от това

Полза от работата на ЕАОС имат най-вече:

 • Европейската комисия, Европейският парламент, Съветът на ЕС и други институции на ЕС
 • правителствата на участващите държави
 • неправителствени организации
 • научни и академични общности
 • бизнес организации
 • консултанти и мозъчни тръстове.

Важна целева група е и широката общественост — агенцията се стреми да помага на гражданите да разбират по-добре въпросите, свързани с околната среда и изменението на климата.

Повече информация

Абонамент за актуална информация и бюлетин

RSS емисии

Контакт

Европейска агенция за околна среда

Име
Европейска агенция за околна среда
Уебсайт
https://www.eea.europa.eu/bg
Телефонен номер
+45 33 36 71 00
Факс
+45 33 36 71 99
Пощенски адрес
Kongens Nytorv 6, 1050 København K, Дaния
Социални медии