Skip to main content

Профили на институциите и органите

Филтриране по

Профили на институциите и органите (68)

RSS
Показване на резултати от 1 до 10
Децентрализирана агенция

Агенцията на Европейския съюз за сътрудничество между регулаторите на енергия работи за постигане на по-конкурентен, ефективен и сигурен енергиен пазар.

Уебсайт
Електронен адрес
Телефонен номер
+386 8 205 34 00
Адрес
Trg republike 3, 1000 Ljubljana, Slovenia
Съвместно предприятие на ЕС

Съвместното предприятие „Биотехнологични производства“ има за цел създаване на по-устойчив и конкурентоспособен сектор на биотехнологичните производства в ЕС.

Уебсайт
Адрес
White Atrium Building, Avenue de la Toison d'Or/Guldenvlieslaan 56-60, 1060 Bruxelles/Brussel, Belgium
Децентрализирана агенция

Агенцията помага за последователното прилагане на правилата за електронните съобщения в целия ЕС.

Уебсайт
Електронен адрес
Телефонен номер
+371 6000 7600
+371 6000 7602
Адрес
Z.A. Meierovica Bulvaris 14, Riga, LV-1050, Latvia
Децентрализирана агенция

Cedefop помага на институциите на ЕС и организации в Съюза да разработват политики и посрещат нуждите в областта на професионалното обучение.

Уебсайт
Електронен адрес
Телефонен номер
+30 2310 490 111
Адрес
Europe 123, 57001 Thessaloniki (Pylea), Greece
Децентрализирана агенция

CEPOL разработва и организира програми за обучение на служители на полицейски и други правоприлагащи органи в ЕС.

Уебсайт
Електронен адрес
Адрес
Budapest, Pf.314, 1903, Hungary
Междуинституционална служба на ЕС

CERT-EU реагира на инциденти, свързани с информационната сигурност, и киберзаплахи, които засягат компютърните системи на всички институции, агенции и органи на ЕС.

Уебсайт
Електронен адрес
Телефонен номер
+32 (0) 2 299 00 05
Адрес
Rue Montoyer 34, 1000 Bruxelles/Brussel, Belgium
Изпълнителна агенция

Изпълнителната агенция за иновации и мрежи управлява инфраструктурните и изследователските програми на ЕС в областите транспорт, енергетика и далекосъобщения.

Уебсайт
Електронен адрес
Телефонен номер
+32 2 299 11 11
Адрес
European Commission, W910, 1049 Bruxelles/Brussel, Belgium
Съвместно предприятие на ЕС

Съвместното предприятие „Чисто небе 2“ има за цел намиране на технологични решения на предизвикателствата в търговското въздухоплаване.

Уебсайт
Телефонен номер
+32 2 221 81 52
Адрес
Clean Sky 2 Joint Undertaking, White Atrium Building TO56 4th floor B, 1049 Bruxelles/Brussel, Belgium
Орган на ЕС

Комитетът на регионите е асамблея, която консултира европейските институции относно законите, които засягат градовете и регионите в ЕС.

Уебсайт
Телефонен номер
+32 2 282 22 11
Адрес
Bâtiment Jacques Delors/Jacques Delors Gebouw, Rue Belliard/Belliardstraat 99-101, 1040 Bruxelles/Brussel, Belgium
Децентрализирана агенция

Службата на Общността за сортовете растения предоставя права на интелектуална собственост върху нови сортове растения в ЕС.

Уебсайт
Електронен адрес
Телефонен номер
+33 2 41 25 64 00
Адрес
3 boulevard Maréchal Foch, 49101 Angers 02, France