Skip to main content
Знаме на Европейския съюз Знаме на Европейския съюз

Профили на институциите и органите

Филтриране по

Профили на институциите и органите (72)

RSS
Показване на резултати от 1 до 20
Децентрализирана агенция

Агенцията на Европейския съюз за сътрудничество между регулаторите на енергия работи за постигане на по-конкурентен, ефективен и сигурен енергиен пазар.

Уебсайт
Електронен адрес
Телефонен номер
+386 8 205 34 00
Адрес
Trg republike 3, 1000 Ljubljana, Slovenia
Децентрализирана агенция

Агенцията помага за последователното прилагане на правилата за електронните съобщения в целия ЕС.

Уебсайт
Електронен адрес
Телефонен номер
+371 6000 7600
+371 6000 7602
Адрес
Z.A. Meierovica Bulvaris 14, Riga, LV-1050, Latvia
Децентрализирана агенция

Cedefop помага на институциите на ЕС и организации в Съюза да разработват политики и посрещат нуждите в областта на професионалното обучение.

Уебсайт
Електронен адрес
Телефонен номер
+30 2310 490 111
Адрес
Europe 123, 57001 Thessaloniki (Pylea), Greece
Децентрализирана агенция

CEPOL разработва и организира програми за обучение на служители на полицейски и други правоприлагащи органи в ЕС.

Уебсайт
Електронен адрес
Адрес
Budapest, Pf.314, 1903, Hungary
Междуинституционална служба на ЕС

CERT-EU реагира на инциденти, свързани с информационната сигурност, и киберзаплахи, които засягат компютърните системи на всички институции, агенции и органи на ЕС.

Уебсайт
Електронен адрес
Телефонен номер
+32 (0) 2 299 00 05
Адрес
Rue de la Loi 107, 1000 Bruxelles/Brussel, Belgium
Изпълнителна агенция

Изпълнителната агенция за иновации и мрежи управлява инфраструктурните и изследователските програми на ЕС в областите транспорт, енергетика и далекосъобщения.

Уебсайт
Електронен адрес
Телефонен номер
+32 2 299 11 11
Адрес
European Commission, W910, 1049 Bruxelles/Brussel, Belgium
Орган на ЕС

Комитетът на регионите е асамблея, която консултира европейските институции относно законите, които засягат градовете и регионите в ЕС.

Уебсайт
Телефонен номер
+32 2 282 22 11
Адрес
Bâtiment Jacques Delors/Jacques Delors Gebouw, Rue Belliard/Belliardstraat 99-101, 1040 Bruxelles/Brussel, Belgium
Децентрализирана агенция

Службата на Общността за сортовете растения предоставя права на интелектуална собственост върху нови сортове растения в ЕС.

Уебсайт
Електронен адрес
Телефонен номер
+33 2 41 25 64 00
Адрес
3 boulevard Maréchal Foch, 49101 Angers 02, France
Децентрализирана агенция

Европейската агенция за авиационна безопасност насърчава прилагането на общи стандарти за безопасност и екологични стандарти в областта на гражданското въздухоплаване в ЕС.

Уебсайт
Електронен адрес
Телефонен номер
+49 221 8999 000
Адрес
Konrad-Adenauer-Ufer 3, 50668 D-50668 Köln, Germany
Децентрализирана агенция

Европейският банков орган работи за прилагането на стандартни правила за банково регулиране и надзор във всички държави от ЕС.

Уебсайт
Електронен адрес
Телефонен номер
+33 (0)1 86 52 70 00
Адрес
Tour Europlaza, 20 Avenue André-Prothin, 92400 Courbevoie, France
Институция на ЕС

Европейската сметна палата следи дали средствата на ЕС се отчитат, събират и изразходват в съответствие с финансовите правила на Съюза.

Уебсайт
Телефонен номер
+352 4398 1
Адрес
12, rue Alcide De Gasperi, 1615 Luxembourg, Luxembourg
Децентрализирана агенция

Европейският център за профилактика и контрол върху заболяванията помага на държавите от ЕС да се подготвят за справяне с разпространението на инфекциозни болести.

Уебсайт
Електронен адрес
Телефонен номер
+46 8 586 010 00
Адрес
Gustav III:s Boulevard 40, 16973 Solna, Sweden
Децентрализирана агенция

Европейската агенция по химикали прилага законодателството на ЕС в областта на химикалите.

Уебсайт
Телефонен номер
+358 9 6861 80
Адрес
Telakkakatu 6, 00150 Helsinki, Finland
Юридическо лице на Европейския съюз

Европейският комитет по защита на данните предоставя насоки и препоръки за това как да се прилагат правилата за защита на данните в целия ЕС

Уебсайт
Електронен адрес
Адрес
Rue Wiertz/Wiertzstraat 60, 1047 Bruxelles/Brussel, Belgium
Орган на ЕС

Европейският надзорен орган по защита на данните гарантира, че институциите и органите на ЕС защитават личната информация при нейното обработване.

Уебсайт
Телефонен номер
+32 2 283 19 00
Адрес
Rue Wiertz/Wiertzstraat 60, 1047 Bruxelles/Brussel, Belgium
Децентрализирана агенция

The European Environment Agency provides independent information to EU countries on developing, implementing and evaluating environmental policies.

Уебсайт
Телефонен номер
+45 33 36 71 00
Адрес
Kongens Nytorv 6, 1050 København K, Denmark
Орган на ЕС

Европейският икономически и социален комитет е консултативен орган на ЕС, който дава становища на другите институции на Съюза.

Уебсайт
Телефонен номер
+32 2 546 90 11
Адрес
Rue Belliard/Belliardstraat 99, 1040 Bruxelles/Brussel, Belgium
Децентрализирана агенция

Европейската агенция за контрол на рибарството насърчава прилагането на общи стандарти за контрол, инспекции и надзор в рамките на общата политика на ЕС в областта на рибарството.

Уебсайт
Телефонен номер
+34 986 12 06 10
Адрес
Edificio Odriozola, Avenida García Barbón 4, 36201 Vigo Pontevedra, Spain
Децентрализирана агенция

Европейският орган за безопасност на храните предоставя независими научни данни и консултации относно възможните рискове в хранителната верига.

Уебсайт
Телефонен номер
+39 0521 036 111
Адрес
Via Carlo Magno 1A, 43126 Parma PR, Italy
Орган на ЕС

Като банка на ЕС по въпросите на климата ЕИБ предоставя финансиране и експертни съвети за проекти, свързани с изменението на климата, укрепва европейската интеграция, насърчава развитието на Европейския съюз и подкрепя политиките му в над 160 държави.

Уебсайт
Телефонен номер
+352 43 79 1
Адрес
98-100 boulevard Konrad Adenauer, 2950 Luxembourg, Luxembourg