Направо към основното съдържание
Децентрализирана агенция

Европейска агенция по морска безопасност (ЕАМБ)

Logo of European Maritime Safety Agency

Преглед

 • Роля: предоставя технически експертен опит и оперативна помощ в областта на безопасността, сигурността и замърсяването на моретата
 • Директор: Мая Марковчич Костелац
 • Създаване: 2002 г.
 • Брой на служителите: 250
 • Местоположение Лисабон (Португалия)
 • Уебсайт: EMSA

Европейската агенция по морска безопасност (ЕАМБ) предоставя технически експертен опит и оперативна помощ за подобряване на морската безопасност, готовността и реакцията при замърсяване и морската сигурност.

Повечето задачи на агенцията са превантивни, като например контрола на прилагането на определени закони и оценяването на тяхната цялостна ефективност, но други изискват реакция, като предоставянето на страните от ЕС на кораби за отстраняване на петролни разливи при големи разливи в морето и откриване на морско замърсяване чрез спътниково наблюдение. 

С какво се занимава

Агенцията предоставя на правителства и специализирани органи подробна и надеждна информация в реално време за случващото се в морето, за да им помогне да прилагат морските политики ефективно. ЕАМБ също така предлага морски услуги, отговарящи на променящите се нужди на различните ползватели на моретата в Европа:

ЕАМБ играе централна роля в популяризирането на добри практики. Справянето със свързани с безопасността и сигурността опасения в законов и оперативен аспект дава на ЕАМБ обширни знания във връзка с много възникващи проблеми и начините за тяхното решаване.

ЕАМБ провежда множество различни видове технически проверки:

 • проверки на класификационни организации, посочени като признати организации от страните от ЕС;
 • проверки на системите за образование и сертифициране на моряци в страни извън ЕС;
 • проверки дали корабите, акостиращи в европейските пристанища, се инспектират по подходящ начин;
 • проверки на националните системи за контрол на движението на корабите.

ЕАМБ също така:

 • гарантира последователно разследване на произшествия в морските пространства в ЕС;
 • обменя добри практики в областта на морската безопасност и сигурност и по екологични въпроси.

Кой има полза от това

Основните целеви групи на ЕАМБ са:

 • Институциите на ЕС
 • Морските администрации на страните от ЕС
 • Морските администрации на крайбрежните страни от ЕАСТ

В международен план ЕАМБ подкрепя:

 • Международната морска организация
 • държавите, граничещи със Средиземно море, Черно море и Каспийско море, в рамките на европейската политика за съседство.

Вижте също

Списък с публикации

Месечен бюлетин

Възможности за работа

Контакт

Европейска агенция по морска безопасност (ЕАМБ)

Име
Европейска агенция по морска безопасност (ЕАМБ)
Уебсайт
https://www.emsa.europa.eu/bg/
Електронен адрес
informationatemsa [dot] europa [dot] eu
Телефонен номер
+351 21 1209 200
Факс
+351 21 1209 210
Пощенски адрес

Praça Europa 4
1249-206 Lisbon
Пopтyгaлия

Социални медии