Gå direkt till innehållet
Decentraliserad byrå

Europeiska sjösäkerhetsbyrån (Emsa)

Logo of European Maritime Safety Agency

Översikt

 • Uppgift: erbjuda teknisk expertis och operativt stöd när det gäller sjösäkerhet, sjöfartsskydd och utsläpp
 • Direktör: Maja Markovčić Kostelac
 • Inrättad: 2002
 • Antal anställda: 250
 • Plats: Lissabon (Portugal)
 • Webbplats:Emsa

Emsa tillhandahåller teknisk expertis och operativt stöd för att förbättra sjösäkerhet, beredskap och insatser vid utsläpp och sjöfartsskydd.

Mest rör det sig om förebyggande åtgärder, t.ex. kontroll av att lagar följs och bedömning av hur ändamålsenlig lagstiftningen är, men ibland krävs också konkreta åtgärder, t.ex. insatser av saneringsfartyg vid oljeutsläpp och upptäckt av föroreningar genom satellitövervakning. 

Verksamhet

Emsa tillhandahåller detaljerad och tillförlitlig information i realtid om vad som händer till sjöss och hjälper på så sätt regeringar och myndigheter att övervaka sjöfarten. Vi erbjuder också sjöfartsinformation som anpassas till de olika europeiska brukarnas behov:

Vi har en nyckelroll när det gäller att sprida bästa praxis. Vi har stor erfarenhet av olika säkerhets- och skyddsfrågor ur ett både rättsligt och operativt perspektiv och har därför ingående kunskap om många aktuella problem och rådande förhållanden.

Vi gör många olika inspektioner och kontrollerar bland annat

 • de klassificeringssällskap som EU-länderna har erkänt
 • sjöfartsutbildningar och certifieringssystem i länder utanför EU
 • rutiner för inspektion av fartyg som anlöper EU-hamnar
 • nationella övervakningssystem för sjöfarten.

Vi ser också till att

 • sjöolyckor utreds på ett enhetligt sätt i hela EU
 • god praxis för sjösäkerhet, sjöfartsskydd och miljöfrågor sprids.

Målgrupper

Emsas viktigaste målgrupper är

 • EU:s institutioner
 • EU-ländernas sjöfartsverk
 • Efta-kustländernas sjöfartsverk.

Internationellt stöder Emsa

 • Internationella sjöfartsorganisationen
 • partnerländer i den europeiska grannskapspolitiken kring Medelhavet, Svarta havet och Kaspiska havet.

Se också

Publikationer

Nyhetsbrev

Lediga jobb

Kontakt

Europeiska sjösäkerhetsbyrån (Emsa)

Namn
Europeiska sjösäkerhetsbyrån (Emsa)
Webbplats
https://www.emsa.europa.eu/sv/
E-post
informationatemsa [dot] europa [dot] eu
Telefon
+351 21 1209 200
Fax
+351 21 1209 210
Postadress
Praça Europa 4, 1249-206 Lisbon, Portugal
Sociala medier