Gå direkt till innehållet

Hur kan jag klaga?

Klagomål om överträdelser av EU-lagstiftningen

I de flesta fall kan du hävda dina rättigheter bättre i det land där du bor. Men EU kan hjälpa dig på olika sätt.

EU-kommissionen

Om du anser att ett EU-land har brutit mot EU-lagstiftningen genom att

  • vidta en åtgärd, t.ex. anta en lag eller vidta administrativa åtgärder
  • underlåta att vidta en viss åtgärd
  • tillämpa viss praxis

kan du lämna in ett klagomål till EU-kommissionen.

EU-ombudsmannen

EU-ombudsmannen utreder klagomål från privatpersoner, företag och organisationer om administrativa missförhållanden vid EU:s institutioner, organ och byråer. 

Europaparlamentet

Du kan göra en framställning till Europaparlamentet om tillämpningen av EU-lagstiftningen.

Olaf – EU:s bedrägeribekämpningsbyrå

Du kan anmäla bedrägerier som rör EU-finansiering eller EU-personal till Olaf.

Överklaga i ett medlemsland

Om du anser att EU-lagstiftningen har överträtts bör du ta först ta upp frågan med nationella organisationer eller myndigheter. Det är oftast det snabbaste och effektivaste sättet att lösa ett problem. Ländernas myndigheter och domstolar är de som främst ser till att EU-lagstiftningen tillämpas på rätt sätt. Du bör alltså använda de möjligheter till rättslig prövning som finns i ditt land.

Video gallery