Skip to main content

Inkomster

Vilka är EU:s största inkomstkällor? Hur drar medlemsländerna nytta av EU-budgeten? Här hittar du svaren.

Utgifter

Hur bestäms EU-budgeten? Vilka är utgiftskategorierna? Vem förvaltar EU:s medel? Här hittar du svaren.