Gå direkt till innehållet

Import, export och handel i EU

EU:s ställning i världshandeln

EU har en ledande ställning inom världshandeln. Tack vare öppna handelsavtal har EU blivit den största världshandelsaktören och en bra region att göra affärer med.

Varje dag importeras och exporteras varor för hundratals miljoner euro till och från EU, som är världens största exportör av varor och tjänster, och den största importmarknaden för över 80 länder.

Tillsammans står EU-länderna för 16 % av världens import och export.

 

Handel i och utanför EU

Sälja varor och tjänster i EU

Information om offentlig upphandling, att sälja varor och tjänster och konkurrens mellan företag.

Exportera från EU

Översikt över förfaranden och regler för varuexport från EU med bland annat information om tullar och skatter, handelshinder, tjänster för små och medelstora företag och handelsinformation per land.

Importera till EU

Vägledning om EU:s regler och skatter vid import med information om krav, importtullar, ursprungsregler, punktskatter och omsättningsskatter.

Taricdatabasen – EU:s gemensamma tulltaxa

Taric, EU:s integrerade tulltaxa, är en flerspråkig databas som innehåller alla åtgärder som rör EU:s tulltaxor samt handels- och jordbrukslagstiftningen.