Skip to main content

EU:s historia

EU:s pionjärer

EU Pioneers

Flera visionära ledare har gett inspiration till det EU som vi lever i idag. Utan deras energi och drivkraft skulle vi inte ha den fred och stabilitet som vi tar för given.

EU:s pionjärer var en brokig skara. De var allt från motståndsmän till jurister och parlamentariker, men hade samma mål om ett fredligt, enat och blomstrande Europa.

Här kan du läsa om några av pionjärerna. Men många andra har också bidragit till EU-projektet, så avsnittet om EU:s pionjärer kompletteras hela tiden.

Upptäck EU-pionjärerna

Tidslinje

Läs mer om hur Europeiska unionen kom till och hur den har utvecklats under årtiondena.

 1. 1945–1959
  Fred i Europa och nytt samarbete

  Hur samarbetet efter kriget i Europa ledde till inrättandet av Europeiska kol- och stålgemenskapen, undertecknandet av Romfördragen och Europaparlamentet.

  Läs mer om åren 1945–1959

 2. 1960–1969
  Det glada sextiotalet – en period av ekonomisk tillväxt

  Hur EU utvecklades under 1960-talet, med ökad ekonomisk integration i Europa och början på ett internationellt samarbete.

  Läs mer om åren 1960–1969

 3. 1970–1979
  En växande gemenskap – de första nya medlemmarna Danmark, Irland och Storbritannien ansluter sig

  Hur EU utvecklades under 1970-talet, med de första nya medlemmarna, valet till Europaparlamentet och en regionalpolitik för att främja fattigare områden.

  Läs mer om åren 1970–1979

 4. 1980–1989
  Europas förändras – kommunismens fall

  Hur EU utvecklades under 1980-talet med fler nya medlemsländer, Erasmusprogrammet och starten på den inre marknaden.

  Läs mer om åren 1980–1989

 5. 1990–1999
  Ett Europa utan gränser

  Hur EU utvecklades under 1990-talet, med nya medlemmar och lanseringen av den inre marknaden, gränsfria resor och euron.

  Läs mer om åren 1990–1999

 6. 2000–2009
  Fler medlemmar

  Hur EU utvecklades mellan 2000 och 2009 med tolv nya länder, euron som lagligt betalningsmedel och undertecknandet av Lissabonfördraget.

  Läs mer om åren 2000–2009

 7. 2010–2019
  Utmaningarnas årtionde

  Hur EU utvecklades mellan 2010 och 2019, insatserna under finanskrisen, Kroatiens anslutning till EU och Storbritanniens omröstning om att lämna unionen.

  Läs mer om åren 2010–2019

 8. 2020–idag
  Covid-19 och vägen till återhämtning

  Hur EU har utvecklats sedan 2020, insatserna mot coronapandemin, vägen till ekonomisk återhämtning och klimatarbetet.

  Läs mer om åren från 2020 och fram till idag