Skip to main content

Europeiska unionens historia 2000–2009

Fler medlemmar

Euron är nu den nya valutan för miljontals européer. Den 11 september 2001 kapar terrorister flera flygplan och flyger rakt in i byggnader i New York och Washington. Det blir sinnebilden för internationell terrorism. Länderna fördjupar sitt samarbete för att tillsammans bekämpa brottsligheten. Uppdelningen i Öst- och Västeuropa är över för gott när tio nya länder går med i EU 2004, följda av Bulgarien och Rumänien 2007. I september 2008 drabbas världsekonomin av en finanskris. Lissabonfördraget leder till moderna institutioner och effektivare arbetsmetoder.

26 februari 2001 – Nicefördraget

EU:s ledare undertecknar Nicefördraget. Syftet är att reformera institutionerna så att EU kan fungera effektivt med 25 medlemsländer och förbereda sig för nästa stora grupp av nya medlemmar. Fördraget träder i kraft den 1 februari 2003.

11 september 2001 – terrorattacker i USA

Terrorister kapar flygplan och flyger rakt in i World Trade Centers båda tvillingtorn i New York och försvarshögkvarteret Pentagon i Washington. Nästan 3 000 människor dör. EU-länderna står enade med USA i kampen mot den internationella terrorismen.

1 januari 2002 – eurosedlar och euromynt lanseras i tolv länder

Sedlar och mynt i euro blir den lagliga valutan i tolv EU-länder (Grekland anslöt sig till euroområdet 2001 och fler följer efter 2002). Det är ett stort logistiskt arbete att trycka, prägla och distribuera den nya valutan. Sedlarna är desamma i alla länder. Mynten har en standardsida medan den andra har ett nationellt emblem.

31 mars 2003 – fredsbevarande insatser på Balkan

Som ett led i EU:s gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik skickas fredsbevarande styrkor till Balkan, först till Makedonien (numera Nordmakedonien) och sedan till Bosnien och Hercegovina. I båda fallen ersätter EU-styrkorna enheter från Nato.

1 maj 2004 – tio nya länder

Cypern och Malta går med i EU tillsammans med åtta central- och östeuropeiska länder – Estland, Lettland, Litauen, Polen, Slovakien, Slovenien, Tjeckien och Ungern. Därigenom är uppdelningen av Europa efter andra världskriget slutligen upphävd.

29 maj–1 juni 2005 – EU:s konstitution

Väljarna i Frankrike och Nederländerna förkastar fördraget om en konstitution för Europa, som undertecknades av de 25 EU-länderna i oktober 2004.

1 januari 2007 – EU välkomnar Bulgarien och Rumänien

Ytterligare två östeuropeiska länder, Bulgarien och Rumänien, går med i EU som nu har 27 medlemmar.

13 december 2007 – Lissabonfördraget

De 27 EU-länderna undertecknar Lissabonfördraget, som ändrar de tidigare fördragen. Tanken med fördraget är att göra EU mer demokratiskt, effektivt och öppet och därigenom också bättre rustat för att klara sådana globala utmaningar som klimatförändringar, säkerhet och hållbar utveckling. Alla EU-länder ratificerar fördraget innan det träder i kraft den 1 december 2009.

September 2008 – global ekonomisk kris

En omfattande finanskris drabbar världsekonomin. Problemen startar på bolånemarknaden i USA, men flera banker i EU får också stora problem. Krisen leder till ett fördjupat ekonomiskt samarbete mellan EU-länderna.