Skip to main content

Historie Evropské unie 2000–09

Další rozšíření

Miliony Evropanů začínají platit eurem. Poté, co 11. září 2001 zasáhnou unesená dopravní letadla budovy v New Yorku a Washingtonu, začíná období mezinárodního terorismu. Země EU posilují spolupráci v oblasti boje proti trestné činnosti. Rozdělení Evropy na Východ a Západ je zaceleno v roce 2004, kdy proběhne velké rozšíření EU o 10 zemí. K těm se ještě v roce 2007 připojí Bulharsko a Rumunsko. V září 2008 na světovou ekonomiku dopadá finanční krize. Díky Lisabonské smlouvě dostává EU moderní instituce a efektivní způsob práce.

26. února 2001 – Niceská smlouva

Vedoucí představitelé EU podepisují Niceskou smlouvu. Cílem je reformovat instituce tak, aby EU mohla účinně fungovat poté, co se počet jejích členů zvýší na 25, a připravit se na vstup další, velké skupiny nových členů. V platnost vstupuje 1. února 2003.

11. září 2001 – teroristické útoky ve Spojených státech amerických

Únosci navedou letadla k nárazu do věží Světového obchodního centra v New Yorku a budovy Pentagonu ve Washingtonu. Tento teroristický čin si vyžádá téměř 3 000 lidských životů. Země EU stojí v boji proti mezinárodnímu terorismu pevně na straně Spojených států.

1. ledna 2002 – zavedení eurobankovek a euromincí ve 12 státech EU

Eurobankovky a euromince se stávají zákonnou měnou ve 12 zemích EU (Řecko vstoupilo do eurozóny v roce 2001 a další po roce 2002). Tisk, ražba a jejich distribuce ve dvanácti zemích je velkou logistickou operací. Bankovky jsou pro všechny země stejné. Mince mají jednu standardní stranu, zatímco na té druhé je zobrazen národní symbol.

31, března 2003 – mírové operace na Balkáně

V rámci své zahraniční a bezpečnostní politiky zahajuje EU mírové operace na Balkáně, nejdříve v Bývalé jugoslávské republice Makedonii (nyní Severní Makedonie) a poté v Bosně a Hercegovině. V obou případech jsou jednotky NATO nahrazeny ozbrojenými silami pod vedením Evropské unie.

1. května 2004 – 10 nových zemí

Kypr a Malta přistoupily k EU spolu s 8 zeměmi střední a východní Evropy – Českou republikou, Estonskem, Maďarskem, Lotyšskem, Litvou, Polskem, Slovenskem a Slovinskem – a konečně uzavírají rozdělení Evropy, k němuž došlo po druhé světové válce.

29. května a 1. června 2005 – Ústava EU

Voliči ve Francii a Nizozemsku odmítají Smlouvu o Ústavě pro Evropu, kterou podepsalo 25 členských států EU v říjnu 2004.

1. ledna 2007 – EU vítá Bulharsko a Rumunsko

Do EU vstupují další dvě země bývalého komunistického bloku, Rumunsko a Bulharsko, takže se počet členských států zvyšuje na 27.

13. prosince 2007 – Lisabonská smlouva

27 zemí EU podepisuje Lisabonskou smlouvu, která mění předchozí Smlouvy. Jejím účelem je vytvořit demokratičtější, účinně a transparentně fungující EU, která bude schopna čelit globálním výzvám, jako je změna klimatu, bezpečnost a udržitelný rozvoj. Lisabonskou smlouvu ratifikují všechny země EU, takže 1. prosince 2009 vstupuje v platnost.

září 2008 – globální hospodářská krize

Na světovou ekonomiku dopadá rozsáhlá finanční krize. Je následkem hypoteční krize ve Spojených státech. Do problémů se dostává i několik evropských bank. V důsledku krize začínají země EU intenzivněji spolupracovat v ekonomických záležitostech.