Pereiti prie pagrindinio turinio

Europos Sąjungos istorija 2000–2009 m.

Tolesnė plėtra

Euras tapo naująja milijonų europiečių valiuta. Po to, kai užgrobti lėktuvai įsirėžė į pastatus Niujorke ir Vašingtone, 2001 m. rugsėjo 11 d. tapo tarptautinio terorizmo sinonimu. Šalys pradėjo daug glaudžiau bendradarbiauti kovoje su nusikalstamumu. 2004 m. dešimčiai naujų šalių įstojus į ES, tarp Rytų ir Vakarų Europos pagaliau panaikintas susiskaldymas. 2007 m. į ES įstojo Bulgarija ir Rumunija. 2008 m. rugsėjo mėn. pasaulio ekonomiką ištiko finansų krizė. Lisabonos sutartimi buvo įtvirtintos šiuolaikiškos institucijos ir veiksmingesni darbo metodai.

2001 m. vasario 26 d. – Nicos sutartis

ES lyderiai pasirašė Nicos sutartį. Ja siekta reformuoti institucijas, kad ES galėtų veiksmingai veikti po to, kai jos narių skaičius padidėjo iki 25 valstybių narių, ir pasirengtų kitam didelės naujų narių grupės stojimui. Sutartis įsigaliojo 2003 m. vasario 1 d.

2001 m. rugsėjo 11 d. – teroristiniai išpuoliai JAV

Užgrobti reisiniai lėktuvai įsirėžė į Pasaulio prekybos centro bokštus dvynius Niujorke ir Pentagono pastatą Vašingtone. Žuvo beveik 3 000 žmonių. ES šalys išreiškė tvirtą paramą Jungtinėms Amerikos Valstijoms kovoje su tarptautiniu terorizmu.

2002 m. sausio 1 d. – dvylikoje ES šalių pradėjo cirkuliuoti euro banknotai ir monetos

Dvylikoje ES šalių euro banknotai ir monetos tapo teisėta atsiskaitymo priemone (Graikija prie euro zonos prisijungė 2001 m., dar keletas šalių – po 2002 m.). Pinigų spausdinimas, kaldinimas ir platinimas tapo didele logistikos operacija. Banknotai vienodi visose šalyse. Monetos turi bendrą aversą, o reverse pavaizduotas koks nors nacionalinis simbolis.

2003 m. kovo 31 d. – taikos palaikymo operacijos Balkanuose

Vykdydama savo užsienio ir saugumo politiką, ES dalyvavo taikos palaikymo operacijose Balkanuose – pirmiausia buvusiojoje Jugoslavijos Respublikoje Makedonijoje (dabar – Šiaurės Makedonija), vėliau – Bosnijoje ir Hercegovinoje. Abiem atvejais ES vadovaujamos pajėgos pakeitė NATO dalinius.

2004 m. gegužės 1 d. – 10 naujų šalių

Į ES įstojo Kipras ir Malta, taip pat aštuonios Vidurio ir Rytų Europos šalys: Čekija, Estija, Vengrija, Latvija, Lietuva, Lenkija, Slovakija ir Slovėnija. Taip buvo užbaigtas Europos susiskaldymas po Antrojo pasaulinio karo.

2005 m. gegužės 29 d. – birželio 1 d. – ES konstitucija

Rinkėjai Prancūzijoje ir Nyderlanduose atmetė Sutartį dėl Konstitucijos Europai, kurią 2004 m. spalio mėn. pasirašė 25 ES valstybės narės.

2007 m. sausio 1 d. – prie ES prisijungė Bulgarija ir Rumunija

Į ES įstojo dar dvi Rytų Europos šalys – Bulgarija ir Rumunija. ES valstybių narių skaičius išaugo iki 27.

2007 m. gruodžio 13 d. – Lisabonos sutartis

27 ES šalys pasirašė Lisabonos sutartį, kuria iš dalies pakeistos ankstesnės sutartys. Ji skirta tam, kad ES taptų demokratiškesnė, veiksmingesnė bei skaidresnė ir pajėgtų spręsti visuotines problemas, pvz., klimato kaitos, saugumo, darnaus vystymosi. Visų ES šalių ratifikuota sutartis įsigaliojo 2009 m. gruodžio 1 d.

2008 m. rugsėjo mėn. – pasaulio ekonomikos krizė

Pasaulio ekonomiką ištiko sunki finansinė krizė. Jungtinėse Amerikos Valstijose prasidėjo problemos dėl hipotekos paskolų. Į sunkią padėtį pateko ir keletas Europos bankų. Dėl krizės ES šalys pradėjo glaudžiau bendradarbiauti ekonomikos klausimais.