Skip to main content
Jūsų vartai

Europos Sąjunga

Svarbiausios temos

Illustration picture of a vaccine

Bendras ES atsakas į COVID-19

ES telkia visas turimas priemones, kad valstybėms narėms padėtų koordinuoti nacionalinius atsakomuosius veiksmus. Taip pat ji teikia objektyvią informaciją apie viruso plitimą, veiksmingas pastangas jam stabdyti ir priemones, kurių imtasi pandemijos sukeltai ekonominei ir socialinei žalai šalinti.

Iš šio puslapio galite patekti į susijusius tinklapius ir gauti prieigą prie ES institucijų ir agentūrų bei ES valstybių narių paskelbtų išteklių.

Faktai

Global Gateway

Europos Sąjungos parengta skatinimo visame pasaulyje kurti tvarias sąsajas strategija.

"NextGeneration EU"

Tai „NextGeneration EU“. Tai daugiau nei ekonomikos gaivinimo planas. Tai vieną kartą per gyvenimą pasitaikanti galimybė po pandemijos tapti stipresniems, pertvarkyti savo ekonomiką, sukurti galimybių ir darbo vietų Europai, kurioje norime gyventi.

Europos žaliasis kursas

Europa siekia tapti pirmuoju neutralaus poveikio klimatui žemynu, tapdama modernia, efektyviai išteklius naudojančia ekonomika

Principai ir vertybės

Bendrieji principai ir vertybės, kuriais grindžiamas gyvenimas ES: laisvė, demokratija, lygybė ir teisinė valstybė, taikos ir stabilumo skatinimas.

ES prioritetai

Susipažinkite su 2019-2024 m. ES prioritetais: propaguoti žalią Europą, plėtoti ekonominę bazę, apsaugoti piliečius ir jų laisves.

Biudžetas

Iš kokių šaltinių gaunamos ir kaip leidžiamos ES biudžeto lėšos, ES fondų valdymas, išlaidų sritys, faktų apie ES biudžetą tikrinimas.

Laimėjimai

Sužinokite, ką ES daro piliečių labui, kaip gina teises, skatina gerovę ir siekia padaryti pasaulį saugesnį.

Mokymosi kampelis

Mokomoji medžiaga, žaidimai ir dar daugiau apie Europos Sąjungą ir jos veiklą vaikams, paaugliams, mokytojams ir tėvams.

Aktualiausi leidiniai

Įvairiais formatais pateikiama bendra informacija apie Europos Sąjungą ir jos veiklą, skirta vyresniems nei 18 metų žmonėms.