Skip to main content
portaal

Teie Euroopa Liidu

Tähelepanu keskmes

Illustration picture of a vaccine

ELi ühised meetmed COVID-19-le reageerimiseks

EL kasutab kõiki enda käsutuses olevaid vahendeid, et aidata koordineerida liikmesriikide tegevust, pakkudes muu hulgas objektiivset ülevaadet viiruse levikust, selle ohjeldamiseks tehtava töö tulemuslikkusest ning meetmetest, mida on võetud pandeemiaga kaasneva majandusliku ja sotsiaalse kahju korvamiseks.

Selle lehe kaudu saate tutvuda ELi institutsioonide ja asutuste ning ELi liikmesriikide loodud temaatiliste veebilehtede ja allikatega.

Peamised punktid

Global Gateway

Euroopa Liidu strateegia jätkusuutlike ühenduste edendamiseks kogu maailmas.

NextGeneration EU

See on taasterahastu „NextGenerationEU“. See on midagi enamat kui majanduse taastamise kava. Taasterahastu on ainulaadne võimalus väljuda pandeemiast tugevamana, kujundada ümber meie majandus ning luua võimalusi ja töökohti, et Euroopa oleks paik, kus soovime elada.

Euroopa roheline kokkulepe

Euroopa on võtnud eesmärgiks saada esimeseks kliimaneutraalseks maailmajaoks, millel on nüüdisaegne ja ressursitõhus majandus

Põhimõtted ja väärtused

ELis elamise ühised aluspõhimõtted ja -väärtused: vabadus, demokraatia, võrdsus, õigusriik, rahu ja stabiilsuse edendamine.

ELi prioriteedid

Tutvuge ELi prioriteetidega aastateks 2019–2024: keskkonnahoid, majandusbaasi areng, kodanike ja nende vabaduste kaitse.

Eelarve

ELi eelarve rahastamine ja kasutamine, ELi vahendite haldamine, kuluvaldkonnad, ELi eelarvega seotud faktikontroll.

Saavutused

Vaadake, mida teeb EL kodanike heaks, kuidas ta kaitseb õigusi, edendab heaolu ja püüab muuta maailma turvalisemaks!

Õpinurk

Lastele, teismelistele, õpetajatele ja lapsevanematele mõeldud õppematerjalid, mängud ja palju muud Euroopa Liidu ja tema tegevuse kohta.

Populaarsemad väljaanded

Mitmesugused üle 18-aastastele mõeldud üldised teabeallikad Euroopa Liidu ja tema tegevuse kohta.