Skip to main content
portaal

Teie Euroopa Liidu

Peamised punktid

REPowerEU

Kava „REPowerEU“: Euroopa taskukohane, kindel ja kestlik energiavarustus

NextGeneration EU

See on taasterahastu „NextGenerationEU“. See on midagi enamat kui majanduse taastamise kava. Taasterahastu on ainulaadne võimalus väljuda pandeemiast tugevamana, kujundada ümber meie majandus ning luua võimalusi ja töökohti, et Euroopa oleks paik, kus soovime elada.

Euroopa roheline kokkulepe

Euroopa on võtnud eesmärgiks saada esimeseks kliimaneutraalseks maailmajaoks, millel on nüüdisaegne ja ressursitõhus majandus

Euroopa noorteaasta

Aasta, mis on pühendatud Euroopa noorte toetamisele ja kaasamisele, et anda neile võimalus oma hääl kuuldavaks teha.

Põhimõtted ja väärtused

ELis elamise ühised aluspõhimõtted ja -väärtused: vabadus, demokraatia, võrdsus, õigusriik, rahu ja stabiilsuse edendamine.

ELi prioriteedid

Tutvuge ELi prioriteetidega aastateks 2019–2024: keskkonnahoid, majandusbaasi areng, kodanike ja nende vabaduste kaitse.

Eelarve

ELi eelarve rahastamine ja kasutamine, ELi vahendite haldamine, kuluvaldkonnad, ELi eelarvega seotud faktikontroll.

Saavutused

Vaadake, mida teeb EL kodanike heaks, kuidas ta kaitseb õigusi, edendab heaolu ja püüab muuta maailma turvalisemaks!

Õpinurk

Lastele, teismelistele, õpetajatele ja lapsevanematele mõeldud õppematerjalid, mängud ja palju muud Euroopa Liidu ja tema tegevuse kohta.

Populaarsemad väljaanded

Mitmesugused üle 18-aastastele mõeldud üldised teabeallikad Euroopa Liidu ja tema tegevuse kohta.