Skip to main content
portaal

Teie Euroopa Liidu

Tähelepanu keskmes

Peamised punktid

ELi tegevus energiakriisi lahendamiseks

Energiakriisile reageerimiseks on EL suutnud leida alternatiivseid energiavarusid ja vähendanud oma nõudlust. Samuti on ta võtnud meetmeid kodanike ja ettevõtjate abistamiseks.

REPowerEU

Kava „REPowerEU“: Euroopa taskukohane, kindel ja kestlik energiavarustus

NextGeneration EU

See on taasterahastu „NextGenerationEU“. See on midagi enamat kui majanduse taastamise kava. Taasterahastu on ainulaadne võimalus väljuda pandeemiast tugevamana, kujundada ümber meie majandus ning luua võimalusi ja töökohti, et Euroopa oleks paik, kus soovime elada.

Global Gateway

Euroopa Liidu strateegia jätkusuutlike ühenduste edendamiseks kogu maailmas.

Värsked uudised ELi institutsioonidelt ja asutustelt

Rubriik „Värsked uudised ELi institutsioonidelt ja asutustelt“ on masintõlke abil kättesaadav kõigis 24s ELi ametlikus keeles.

Lisateave

Põhimõtted ja väärtused

ELis elamise ühised aluspõhimõtted ja -väärtused: vabadus, demokraatia, võrdsus, õigusriik, rahu ja stabiilsuse edendamine.

ELi prioriteedid

Tutvuge ELi prioriteetidega aastateks 2019–2024: keskkonnahoid, majandusbaasi areng, kodanike ja nende vabaduste kaitse.

Eelarve

ELi eelarve rahastamine ja kasutamine, ELi vahendite haldamine, kuluvaldkonnad, ELi eelarvega seotud faktikontroll.

Saavutused

Vaadake, mida teeb EL kodanike heaks, kuidas ta kaitseb õigusi, edendab heaolu ja püüab muuta maailma turvalisemaks!

Õpinurk

Lastele, teismelistele, õpetajatele ja lapsevanematele mõeldud õppematerjalid, mängud ja palju muud Euroopa Liidu ja tema tegevuse kohta.

Populaarsemad väljaanded

Mitmesugused üle 18-aastastele mõeldud üldised teabeallikad Euroopa Liidu ja tema tegevuse kohta.