Skip to main content
Знаме на Европейския съюз Знаме на Европейския съюз
Вашият портал

към Европейския съюз

На фокус:

Акценти

REPowerEU

REPowerEU: сигурна и устойчива енергия на достъпни цени в Европа

NextGeneration EU

Това е NextGenerationEU. Това е нещо повече от план за възстановяване. Това е уникален шанс да излезем по-силни от пандемията, да преобразим нашите икономики, да създадем възможности и работни места за Европа, в която искаме да живеем.

Global Gateway

Стратегията на Европейския съюз за насърчаване на устойчивите връзки по света.

Общите мерки на ЕС в отговор на COVID-19

Преглед на действията на ЕС в подкрепа на гражданите, предприятията и икономиката, за предоставяне на медицинско оборудване и за насърчаване на научните изследвания в отговор на пандемията от коронавирус.

Последни новини от институциите и органите на ЕС

Съдържанието на „Последни новини от институциите и органите на ЕС“ е достъпно на всички 24 официални езика на ЕС чрез машинен превод.

Научете повече

Принципи и ценности

Общите принципи и ценности, които са в основата на живота в ЕС: свобода, демокрация, равенство и върховенство на закона, насърчаване на мира и стабилността.

Приоритети на ЕС

Научете кои са приоритетите на ЕС за периода 2019—2024 г.: насърчаване на зелена Европа, развитие на икономическата база, защита на гражданите и техните свободи.

Бюджет

Как се финансира и изразходва бюджетът на ЕС, как се управляват средствата от ЕС, области на разходи, проверка на фактите за бюджета на ЕС.

Постижения

Научете какво прави ЕС за гражданите, как защитава правата, насърчава просперитета и се стреми да направи света по-безопасно място.

Кът за обучение

Учебни материали, игри и още много информация за Европейския съюз и неговите дейности, предназначени за деца, подрастващи, учители и родители.

Най-важни публикации

Обща информация в различни формати за Европейския съюз и за дейността му, насочена към хора на възраст над 18 години.