Skip to main content
Вашият портал

към Европейския съюз

На фокус:

Illustration picture of a vaccine

Общите мерки на ЕС в отговор на COVID-19

ЕС мобилизира всички налични средства, за да помогне на държавите членки да координират своите мерки, което включва предоставянето на обективна информация за разпространението на вируса, ефективните действия за неговото ограничаване и мерките за преодоляване на икономическите и социалните щети, причинени от пандемията.

От тази страница имате достъп до специалните уебстраници и ресурси, публикувани от институциите и органите на ЕС и от страните членки.

Акценти

Global Gateway

Стратегията на Европейския съюз за насърчаване на устойчивите връзки по света.

NextGeneration EU

Това е NextGenerationEU. Това е нещо повече от план за възстановяване. Това е уникален шанс да излезем по-силни от пандемията, да преобразим нашите икономики, да създадем възможности и работни места за Европа, в която искаме да живеем.

Конференция за бъдещето на Европа

Изразете мнението си и дайте своя принос в изграждането на нашето общо бъдеще в рамките на поредица от дебати и дискусии с активното участие на гражданите.

Европейски зелен пакт

Целта на Европа е да стане първият неутрален по отношение на климата континент, като се превърне в модерна икономика с ефективно използване на ресурсите

Принципи и ценности

Общите принципи и ценности, които са в основата на живота в ЕС: свобода, демокрация, равенство и върховенство на закона, насърчаване на мира и стабилността.

Приоритети на ЕС

Научете кои са приоритетите на ЕС за периода 2019—2024 г.: насърчаване на зелена Европа, развитие на икономическата база, защита на гражданите и техните свободи.

Бюджет

Как се финансира и изразходва бюджетът на ЕС, как се управляват средствата от ЕС, области на разходи, проверка на фактите за бюджета на ЕС.

Постижения

Научете какво прави ЕС за гражданите, как защитава правата, насърчава просперитета и се стреми да направи света по-безопасно място.

Кът за обучение

Учебни материали, игри и още много информация за Европейския съюз и неговите дейности, предназначени за деца, подрастващи, учители и родители.

Най-важни публикации

Обща информация в различни формати за Европейския съюз и за дейността му, насочена към хора на възраст над 18 години.