Skip to main content
Знаме на Европейския съюз Знаме на Европейския съюз
Вашият портал

към Европейския съюз

Акценти

Общите мерки на ЕС в отговор на COVID-19

Преглед на действията на ЕС в подкрепа на гражданите, предприятията и икономиката, за предоставяне на медицинско оборудване и за насърчаване на научните изследвания в отговор на пандемията от коронавирус

REPowerEU

REPowerEU: сигурна и устойчива енергия на достъпни цени в Европа

NextGeneration EU

Това е NextGenerationEU. Това е нещо повече от план за възстановяване. Това е уникален шанс да излезем по-силни от пандемията, да преобразим нашите икономики, да създадем възможности и работни места за Европа, в която искаме да живеем.

Европейски зелен пакт

Целта на Европа е да стане първият неутрален по отношение на климата континент, като се превърне в модерна икономика с ефективно използване на ресурсите

Европейска година на младежта

Година, посветена на подкрепата и взаимодействието с младите хора в Европа и на възможностите, които им се предоставят да изразят мнението си.

Принципи и ценности

Общите принципи и ценности, които са в основата на живота в ЕС: свобода, демокрация, равенство и върховенство на закона, насърчаване на мира и стабилността.

Приоритети на ЕС

Научете кои са приоритетите на ЕС за периода 2019—2024 г.: насърчаване на зелена Европа, развитие на икономическата база, защита на гражданите и техните свободи.

Бюджет

Как се финансира и изразходва бюджетът на ЕС, как се управляват средствата от ЕС, области на разходи, проверка на фактите за бюджета на ЕС.

Постижения

Научете какво прави ЕС за гражданите, как защитава правата, насърчава просперитета и се стреми да направи света по-безопасно място.

Кът за обучение

Учебни материали, игри и още много информация за Европейския съюз и неговите дейности, предназначени за деца, подрастващи, учители и родители.

Най-важни публикации

Обща информация в различни формати за Европейския съюз и за дейността му, насочена към хора на възраст над 18 години.