Skip to main content

Приоритети и действия

Приоритети на ЕС

Научете кои са приоритетите на ЕС за периода 2019—2024 г.: насърчаване на зелена Европа, развитие на икономическата база, защита на гражданите и техните свободи.

Постижения

Научете какво прави ЕС за гражданите, как защитава правата, насърчава просперитета и се стреми да направи света по-безопасно място.

Действия по теми

Как ЕС постига своите ключови политически и стратегически цели по теми.

Конференция за бъдещето на Европа

Изразете мнението си и дайте своя принос в изграждането на нашето общо бъдеще в рамките на поредица от дебати и дискусии с активното участие на гражданите.

Общите мерки на ЕС в отговор на COVID-19

Преглед на действията на ЕС в подкрепа на гражданите, предприятията и икономиката, за предоставяне на медицинско оборудване и за насърчаване на научните изследвания в отговор на пандемията от коронавирус