Skip to main content

Prioritātes un darbības

ES prioritātes

Uzziniet, kādas ir ES prioritātes 2019.–2024. gadam: veidot videi draudzīgu Eiropu, attīstīt ekonomisko bāzi, aizsargāt iedzīvotājus un viņu brīvības.

Sasniegumi

Uzziniet, ko ES dara iedzīvotāju labā, kā aizsargā viņu tiesības, veicina labklājību un cenšas padarīt pasauli drošāku.

Darbības (iedalītas pēc temata)

Uzziniet, kā ES sasniedz savus galvenos politiskos un stratēģiskos mērķus dažādās jomās.

Konference par Eiropas nākotni

Tieciet sadzirdēts — palīdziet veidot mūsu kopīgo nākotni, piedaloties pilsoņu vadītu diskusiju virknē!

Kopīgā ES reakcija uz Covid-19

Pārskats par ES pasākumiem, ar ko, reaģējot uz koronavīrusa pandēmiju, atbalsta iedzīvotājus, uzņēmumus un ekonomiku, nodrošina medicīnisko aprīkojumu un stiprina pētniecību