Skip to main content

Kopīgā ES reakcija uz Covid-19

ES mobilizē visus pieejamos līdzekļus, lai palīdzētu dalībvalstīm koordinēt valsts mērogā veiktos pasākumus. Tas iever arī objektīvas informācijas sniegšanu par vīrusa izplatību un iedarbīgiem veidiem, kā to apturēt, kā arī pasākumus, ko pieņem pandēmijas radītā ekonomiskā un sociālā kaitējuma labošanai.

No šīs lapas varat piekļūt ES iestāžu un struktūru, kā arī ES dalībvalstu publicētajām tīmekļa vietnēm un resursiem.

Svarīgākais

NextGenerationEU — tas nav tikai atveseļošanas plāns. Tā ir vienreizēja izdevība izkļūt no pandēmijas spēcīgākiem, mainīt ekonomiku pozitīvā virzienā, radīt iespējas un darbavietas, lai izveidotu tādu Eiropu, kādā vēlamies dzīvot.
ES valstu un valdību vadītājiem izdodas vienoties par Eiropas atveseļošanas plānu. Kopumā aptuveni 1,8 triljoni eiro ļaus Eiropai nostāties uz ilgtspējīgas un noturīgas atveseļošanās ceļa.
Droša un iedarbīga vakcīna pret vīrusu piedāvā ilgstošu risinājumu cīņā pret pandēmiju. Komisija ir aktīvi risinājusi sarunas, lai ES iedzīvotājiem būtu pieejams daudzveidīgs vakcīnu portfelis par taisnīgām cenām.

Hronoloģisks pārskats

Hronoloģisks pārskats par darbībām, ko ES iestādes veikušas kopš krīzes sākuma.

ES rīcība

Mūsu pasākumi saistībā ar koronavīrusa pandēmiju — monetārā politika un banku uzraudzības pasākumi

Eiropas solidaritāte darbībā

Šajos krīzes apstākļos visā Eiropas Savienībā valstis, reģioni un iedzīvotāji sniedz palīdzīgu roku saviem kaimiņiem. Zemāk lasiet iedvesmojošākos Eiropas solidaritātes stāstus.

#EuropeansAgainstCovid19

Koronavīruss: Eiropas solidaritāte darbībā

Eiropieši pret Covid-19

Cīņa pret dezinformāciju

Covid-19 uzliesmojumu Eiropā bieži pavadīja bīstamas, nepatiesas un maldinošas informācijas vilnis. Cīņa pret dezinformāciju, maldinošu informāciju un ārvalstu iejaukšanos ir kopīgs darbs, kurā iesaistītas visas Eiropas iestādes, ES dalībvalstis, pilsoniskā sabiedrība un tiešsaistes platformas.

Kā cīnīties pret dezinformāciju (Eiropas Parlaments)

Cīņa pret dezinformāciju (Eiropas Savienības Padome)

Cīņa pret dezinformāciju (Eiropas Komisija)

Eiropas atveseļošanas plāns

Lai novērstu kaitējumu, ko ekonomikai un sociālajā jomai nodarījusi koronavīrusa pandēmija, stimulētu Eiropas atgūšanos, kā arī aizsargātu un radītu darbvietas, Eiropas Komisija ierosina vērienīgu Eiropas atveseļošanas plānu, kura pamatā ir ES budžeta potenciāla pilnīga izmantošana.

Eiropas atveseļošanas plāns (Eiropas Savienības Padome, jaunākie notikumi un grafiks)

Eiropas atveseļošanas plāns (Eiropas Komisija)

ES dalībvalstis, Eiropas Ekonomikas zona un Apvienotā Karaliste