Skip to main content

Kopīgā ES reakcija uz Covid-19

ES mobilizē visus pieejamos līdzekļus, lai palīdzētu dalībvalstīm koordinēt valsts mērogā veiktos pasākumus. Tas iever arī objektīvas informācijas sniegšanu par vīrusa izplatību un iedarbīgiem veidiem, kā to apturēt, kā arī pasākumus, ko veic pandēmijas radītā ekonomiskā un sociālā kaitējuma labošanai.

No šīs lapas varat piekļūt šai tematikai veltītajām ES iestāžu un struktūru, kā arī ES dalībvalstu tīmekļvietnēm un resursiem.

Svarīgākais

 NextGenerationEU

NextGenerationEU

NextGenerationEU — tas nav tikai atveseļošanas plāns. Tā ir vienreizēja izdevība izkļūt no pandēmijas spēcīgākiem, mainīt ekonomiku pozitīvā virzienā, radīt iespējas un darbavietas, lai izveidotu tādu Eiropu, kādā vēlamies dzīvot.
Recovery plan for Europe

Eiropas atveseļošanas plāns

ES valstu un valdību vadītājiem izdodas vienoties par Eiropas atveseļošanas plānu. Kopumā aptuveni 1,8 triljoni eiro ļaus Eiropai nostāties uz ilgtspējīgas un noturīgas atveseļošanās ceļa.
Coronavirus Response

Rīcība koronavīrusa apkarošanā

Eiropas Savienības pasākumi ar mērķi ierobežot koronavīrusa izplatīšanos, atbalstīt valstu veselības aprūpes sistēmas un mazināt pandēmijas sociālekonomiskās sekas.

ES rīcība

European Central Bank

Eiropas Centrālā banka

Mūsu pasākumi saistībā ar koronavīrusa pandēmiju — monetārā politika un banku uzraudzības pasākumi

Eiropas solidaritāte darbībā

Šajos krīzes apstākļos visā Eiropas Savienībā valstis, reģioni un iedzīvotāji sniedz palīdzīgu roku saviem kaimiņiem. Zemāk lasiet iedvesmojošākos Eiropas solidaritātes stāstus.

#EiropiešiPretCovid19

Koronavīruss: Eiropas solidaritāte darbībā

Eiropieši pret Covid-19

Cīņa pret dezinformāciju

Covid-19 uzliesmojumu Eiropā bieži pavadīja bīstamas, nepatiesas un maldinošas informācijas vilnis. Cīņa pret dezinformāciju, maldinošu informāciju un ārvalstu iejaukšanos ir kopīgs darbs, kurā iesaistītas visas Eiropas iestādes, ES dalībvalstis, pilsoniskā sabiedrība un tiešsaistes platformas.

Kā cīnīties pret dezinformāciju (Eiropas Parlaments)

Cīņa pret dezinformāciju (Eiropas Savienības Padome)

Cīņa pret dezinformāciju (Eiropas Komisija)

Eiropas atveseļošanas plāns

Lai novērstu kaitējumu, ko ekonomikai un sociālajā jomai nodarījusi koronavīrusa pandēmija, stimulētu Eiropas atgūšanos, kā arī aizsargātu un radītu darbvietas, Eiropas Komisija ierosina vērienīgu Eiropas atveseļošanas plānu, kura pamatā ir ES budžeta potenciāla pilnīga izmantošana.

Eiropas atveseļošanas plāns (Eiropas Savienības Padome, jaunākie notikumi un grafiks)

Eiropas atveseļošanas plāns (Eiropas Komisija)

ES dalībvalstis un Eiropas Ekonomikas zona

Jaunumi