Mur għall-kontenut ewlieni

Ir-rispons komuni tal-UE għall-COVID-19

L-UE qed timmobilizza r-riżorsi kollha għad-dispożizzjoni biex tgħin lill-Istati Membri jikkoordinaw ir-rispons nazzjonali tagħhom, u dan jinkludi l-għoti ta’ informazzjoni oġġettiva dwar it-tixrid tal-virus, l-isforzi effettivi biex jitrażżan u l-miżuri meħudin biex tissewwa l-ħsara ekonomika u soċjali li ġabet il-pandemija.

Minn din il-paġna, tista’ taċċessa l-paġni web u r-riżorsi ddedikati ppubblikati mill-istituzzjonijiet u l-korpi tal-UE kif ukoll mill-istati membri tal-UE.

Punti ewlenin

 NextGenerationEU

NextGenerationEU

Dan hu n-NextGenerationEU. Dan hu aktar minn pjan ta’ rkupru. Hu opportunità ta’ darba li noħorġu aktar b’saħħitna mill-pandemija, nittrasformaw l-ekonomiji tagħna u noħolqu opportunitajiet u impjiegi għall-Ewropa li nixtiequ ngħixu fiha. Għandna dak kollu li hemm bżonn biex dan iseħħ.
Recovery plan for Europe

Pjan ta’ rkupru għall-Ewropa

Il-mexxejja tal-UE rnexxilhom jaqblu dwar il-pjan ta’ rkupru għall-Ewropa. Total ta’ madwar €1.8 triljun se jistabbilixxi l-Ewropa fit-triq lejn irkupru sostenibbli u reżiljenti.
Coronavirus Response

Rispons għall-Coronavirus

L-azzjonijiet tal-Unjoni Ewropea biex trażżan it-tixrid tal-coronavirus, tappoġġja s-sistemi tas-saħħa nazzjonali u tiġġieled l-impatt soċjoekonomiku tal-pandemija.

Skeda ta’ żmien

Azzjoni tal-UE

European Central Bank

Bank Ċentrali Ewropew

Rispons għall-emerġenza tal-coronavirus – politika monetarja u miżuri ta’ superviżjoni bankarja

Is-solidarjetà Ewropea fil-prattika

Il-pajjiżi, ir-reġjuni u ċ-ċittadini fl-UE kollha offrew daqqa t’id lill-ġirien matul dawn iż-żminijiet ta’ kriżi. Hawn taħt issib stejjer ta’ solidarjetà Ewropea fl-aqwa tagħha.

#EuropeansAgainstCovid19

Il-coronavirus: is-Solidarjetà Ewropea fil-prattika

L-Ewropej kontra l-COVID-19

Ġlieda kontra d-diżinformazzjoni

It-tifqigħa tal-COVID-19 fl-Ewropa kienet akkumpanjata minn mewġa ta’ informazzjoni falza u qarrieqa ta’ spiss perikoluża. Il-ġlieda kontra d-diżinformazzjoni, l-informazzjoni żbaljata u l-interferenza barranija hi sforz konġunt li jinvolvi l-istituzzjonijiet Ewropej kollha, l-Istati Membri tal-UE, is-soċjetà ċivili u l-pjattaformi online.

Kif għandha tiġi miġġielda d-diżinformazzjoni (Parlament Ewropew)

Ġlieda kontra d-diżinformazzjoni (Kunsill tal-Unjoni Ewropea)

Glieda kontra d-diżinformazzjoni (Kummissjoni Ewropea)

Pjan ta’ rkupru għall-Ewropa

Biex tgħin ħalli tissewwa l-ħsara ekonomika u soċjali li ġabet magħha l-pandemija tal-coronavirus, tagħti bidu għall-irkupru Ewropew, u tipproteġi l-impjiegi u toħloq oħrajn, il-Kummissjoni Ewropea qed tipproponi pjan ewlieni ta’ rkupru għall-Ewropa bbażat fuq l-isfruttar tal-potenzjal sħiħ tal-baġit tal-UE.

Pjan ta’ rkupru għall-Ewropa (Kunsill tal-Unjoni Ewropea, l-aħħar żviluppi u skeda taż-żmien)

Pjan ta' rkupru għall-Ewropa (Kummissjoni Ewropea)

L-Istati membri tal-UE u ż-Żona Ekonomika Ewropea

News