Gå direkt till innehållet

EU:s gemensamma insatser mot coronakrisen

EU använder alla tillgängliga resurser för att hjälpa länderna att samordna sina insatser och tar fram objektiv information om virusets spridning, hur man bäst hejdar smittspridningen och vad som görs för att få ekonomin och samhället att återhämta sig.

På den här sidan hittar du länkar till EU:s och medlemsländernas webbplatser om coronapandemin.

I fokus

 NextGenerationEU

NextGenerationEU

Det här är NextGenerationEU. Det är mer än en återhämtningsplan. Det är en unik möjlighet att ta sig ur pandemin som ett starkare EU än före krisen, omvandla vår ekonomi och skapa möjligheter och jobb för det EU som vi vill leva i.
Recovery plan for Europe

En återhämtningsplan för EU

EU-ländernas ledare har enats om EU:s återhämtningsplan. Planen och andra initiativ på totalt 1,8 biljoner euro ska hjälpa EU att återhämta sig och bli mer resilient.
Coronavirus Response

Coronaviruset – vad gör EU?

EU:s insatser för att begränsa smittspridningen, stödja den nationella hälso- och sjukvården och motverka pandemins socioekonomiska effekter.

Tidslinje

Här är en tidslinje över EU-institutionernas åtgärder sedan starten på coronautbrottet.

EU-åtgärder

Court of Justice of the European Union

EU-domstolen

Anpassning av domstolens dömande verksamhet på grund av coronapandemin
European External Action Service

EU:s utrikestjänst

Nyheter om vad EU gör, hemtransporter och solidaritetsinsatser i hela världen

Europeisk solidaritet i praktiken

Länder, regioner och människor i hela EU har räckt ut en hjälpande hand till sina grannar under den rådande krisen. Här kan du läsa berättelser om solidariteten i EU.

#Europeermotcovid19

Coronaviruset: Europeisk solidaritet i praktiken

Européerna mot covid-19

Insatser mot desinformation

Utbrottet av covid-19 i EU har lett till en våg av felaktig och vilseledande information, som i vissa fall till och med är direkt farlig. Kampen mot falska nyheter, vilseledande information och utländsk inblandning drivs gemensamt av EU-institutionerna, EU-länderna, civilsamhället och webbplattformarna.

Hur tacklar man desinformation? (Europaparlamentet)

Kamp mot desinformation (Europeiska unionens råd)

Se upp med desinformation (EU-kommissionen)

En återhämtningsplan för EU

Kommissionen föreslår en omfattande återhämtningsplan som fullt ut tar vara på EU-budgetens möjligheter att bidra till att mildra coronapandemins ekonomiska och sociala skadeverkningar, snabbt få igång ekonomin och bevara och skapa jobb.

En återhämtningsplan för EU (Europeiska unionens råd – senaste nytt och tidslinje)

En återhämtningsplan för EU (EU-kommissionen)

EU- och EES-länderna

Nyheter