Ar aghaidh go dtí an príomhábhar

Freagairt chomhchoiteann an Aontais ar COVID-19

Tá an tAontas ag úsáid na n-acmhainní ar fad atá ar fáil dó chun cuidiú leis na Ballstáit an fhreagairt ar an leibhéal náisiúnta a chomhordú, agus tá eolas oibiachtúil á chur ar fáil aige ar leathadh an víris, ar na hiarrachtaí éifeachtacha atá á ndéanamh chun é a shrianadh agus ar na bearta atá ar bun chun an damáiste eacnamaíoch agus sóisialta atá déanta ag an bpaindéim a dheisiú.

Ón leathanach seo, féadfaidh tú rochtain a fháil ar na leathanaigh ghréasáin agus ar na hacmhainní tiomnaithe atá á bhfoilsiú ag institiúidí, comhlachtaí agus Ballstáit an Aontais.

Na príomhphointí

 NextGenerationEU

NextGenerationEU

Sin agat NextGenerationEU. Tá níos mó ag baint leis ná plean téarnaimh. Deis aon uaire is ea é chun teacht amach as an bpaindéim agus sinn níos láidre, ár ngeilleagair a chlaochlú, agus deiseanna agus poist a chruthú don Eoraip inar mian linn cónaí.
Recovery plan for Europe

Plean téarnaimh don Eoraip

D'éirigh le ceannairí an Aontais teacht ar chomhaontú maidir leis an bplean téarnaimh don Eoraip. A bhuí le suim arb ionann í agus beagnach €1.8 trilliún san iomlán, cuirfear an Eoraip ar bhóthar a leasa i dtreo téarnamh inbhuanaithe athléimneach.
Coronavirus Response

An Fhreagairt ar an gCoróinvíreas

Gníomhaíochtaí an Aontais Eorpaigh arb é is aidhm dóibh srian a chur le scaipeadh an choróinvíris, tacú leis na córais sláinte náisiúnta agus tionchar socheacnamaíoch na paindéime a mhaolú.

Amlíne

Gníomhaíocht an Aontais

European Parliament

Parlaimint na hEorpa

An nuacht is déanaí maidir le freagairt an Aontais Eorpaigh ar an gcoróinvíreas
European Central Bank

An Banc Ceannais Eorpach

An fhreagairt ar éigeandáil an choróinvíris – beartas airgeadaíochta agus bearta maoirseachta baincéireachta

An Dlúthpháirtíocht Eorpach ar obair

Tá tíortha, réigiúin agus saoránaigh ar fud an Aontais Eorpaigh ag tabhairt lámh chuidithe dá gcomharsana le linn na géarchéime seo. Gheobhaidh tú thíos scéalta eiseamláireacha de scoth na dlúthpháirtíochta Eorpaí.

#EuropeansAgainstCovid19

An coróinvíreas: an Dlúthpháirtíocht Eorpach ar obair

Muintir na hEorpa i gcoinne COVID-19

An bhréagaisnéis a chomhrac

Le ráig COVID-19 san Eoraip, scaipeadh rabharta d'fhaisnéis a bhí contúirteach bréagach agus míthreorach go minic. Is iarracht chomhpháirteach é an comhrac in aghaidh na bréagaisnéise, na mífhaisnéise agus an chur isteach eachtraigh, comhrac a bhfuil na hinstitiúidí Eorpacha go léir, na Ballstáit, an tsochaí shibhialta agus na hardáin ar líne bainteach leis.

Conas an bhréagaisnéis a chomhrac (Parlaimint na hEorpa)

An bhréagaisnéis a chomhrac (Comhairle an Aontais Eorpaigh)

An bhréagaisnéis a chomhrac (An Coimisiún Eorpach)

Plean téarnaimh don Eoraip

Chun cabhrú le deisiú an damáiste eacnamaíoch agus shóisialta atá déanta ag paindéim an choróinvíris, chun tús a chur le téarnamh na hEorpa agus chun poist a chosaint agus a chruthú, tá plean téarnaimh ollmhór don Eoraip á bheartú ag an gCoimisiún Eorpach, plean atá bunaithe ar leas iomlán a bhaint as buiséad an Aontais.

Plean téarnaimh don Eoraip (Comhairle an Aontais Eorpaigh, na forbairtí is déanaí agus amlíne)

Plean téarnaimh don Eoraip (An Coimisiún Eorpach)

Ballstáit an Aontais agus an Limistéar Eorpach Eacnamaíoch

News