Skip to main content

Wspólna reakcja UE na pandemię COVID-19

UE wykorzystuje wszelkie dostępne zasoby, aby pomóc państwom członkowskim w koordynacji działań podejmowanych przez nie na poziomie krajowym. Udostępnia także obiektywne informacje o rozprzestrzenianiu się wirusa, skutecznych metodach zapobiegania zakażeniom oraz środkach podjętych w celu naprawy szkód gospodarczych i społecznych spowodowanych pandemią.

Poniżej zamieszczamy linki do stron internetowych i materiałów na te tematy publikowanych przez instytucje i organy UE oraz państwa członkowskie UE.

Najważniejsze informacje

 NextGenerationEU

NextGenerationEU

Oto NextGenerationEU. To więcej niż plan odbudowy. To jedyna w swoim rodzaju szansa na wyjście z pandemii z większą siłą, transformację naszych gospodarek, tworzenie możliwości i miejsc pracy w Europie, w jakiej chcemy żyć.
Recovery plan for Europe

Plan odbudowy dla Europy

Przywódcy UE osiągnęli porozumienie w sprawie planu odbudowy dla Europy. Środki finansowe o łącznej wartości 1,8 bln euro nakierują Europę na zrównoważoną odbudowę gospodarki zwiększającą jej odporność.
Coronavirus Response

Reakcja na pandemię koronawirusa

Działania Unii Europejskiej mające na celu powstrzymanie rozprzestrzeniania się koronawirusa, wsparcie krajowych systemów opieki zdrowotnej i przeciwdziałanie społeczno-gospodarczym skutkom pandemii.

Kalendarium

Poniżej przedstawiono kalendarium działań podejmowanych przez instytucje UE od początku kryzysu.

Działania UE

European Central Bank

Europejski Bank Centralny

Reakcja na sytuację nadzwyczajną związaną z koronawirusem – środki polityki pieniężnej i nadzoru bankowego

Europejska solidarność w praktyce

Kraje, regiony i obywatele UE wspierają sąsiadów w czasach kryzysu. Na tym właśnie polega europejska solidarność. Oto kilka przykładów:

#EuropeansAgainstCovid19

Koronawirus: europejska solidarność w praktyce

Europejczycy przeciwko COVID-19

Walka z dezinformacją

Wraz z wybuchem pandemii COVID-19 Europę zalała fala często niebezpiecznych, fałszywych i wprowadzających w błąd informacji. Walkę z dezinformacją, wprowadzającymi w błąd informacjami i ingerencją zewnętrzną podejmują wspólnie wszystkie instytucje europejskie, państwa członkowskie UE, społeczeństwo obywatelskie i platformy internetowe.

Jak zwalczać dezinformację (Parlament Europejski)

Zwalczanie dezinformacji (Rada Unii Europejskiej)

Zwalczanie dezinformacji (Komisja Europejska)

Plan odbudowy dla Europy

Aby pomóc naprawić szkody gospodarcze i społeczne wywołane pandemią koronawirusa, przejść do odbudowy gospodarki europejskiej oraz chronić i tworzyć miejsca pracy, Komisja Europejska proponuje kompleksowy plan odbudowy dla Europy zakładający pełne wykorzystanie potencjału budżetu UE.

Plan odbudowy dla Europy (Rada Unii Europejskiej, najnowsze wydarzenia i kalendarium)

Plan odbudowy dla Europy (Komisja Europejska)

Państwa członkowskie UE i Europejski Obszar Gospodarczy

Aktualności