Skip to main content
European Union

Wspólna reakcja UE na pandemię COVID-19

UE wykorzystuje wszelkie dostępne zasoby, aby pomóc państwom członkowskim w organizowaniu reakcji na poziomie krajowym. Dotyczy to między innymi udostępniania obiektywnych informacji o rozprzestrzenianiu się wirusa, skutecznych metodach zapobiegania zakażeniom oraz środkach podjętych w celu naprawy szkód gospodarczych i społecznych spowodowanych pandemią.

Na tej stronie można znaleźć linki do stron internetowych na ten temat, a także do zasobów publikowanych przez instytucje i organy UE oraz państwa członkowskie UE.

Najważniejsze informacje

Oto NextGenerationEU. To więcej niż plan odbudowy. To jedyna w swoim rodzaju szansa na wyjście z pandemii z większą siłą, transformację naszych gospodarek, tworzenie możliwości i miejsc pracy w Europie, w jakiej chcemy żyć.
Przywódcy UE osiągnęli porozumienie w sprawie planu odbudowy dla Europy. Środki finansowe o łącznej wartości 1,8 bln euro nakierują Europę na zrównoważoną odbudowę gospodarki zwiększającą jej odporność.
Działania Unii Europejskiej mające na celu powstrzymanie rozprzestrzeniania się koronawirusa, wsparcie krajowych systemów opieki zdrowotnej i przeciwdziałanie społeczno-gospodarczym skutkom pandemii.

Kalendarium

Poniżej przedstawiono harmonogram działań podejmowanych przez instytucje UE od początku kryzysu.

Działania UE

Reakcja na sytuację nadzwyczajną związaną z koronawirusem – środki polityki pieniężnej i nadzoru bankowego

Europejska solidarność w praktyce

Kraje, regiony i obywatele UE wspierają sąsiadów w czasach kryzysu. Na tym właśnie polega europejska solidarność. Oto kilka przykładów:

#EuropeansAgainstCovid19

Koronawirus: europejska solidarność w praktyce

Europejczycy przeciwko COVID-19

Walka z dezinformacją

Wraz z wybuchem pandemii COVID-19 Europę zalała fala często niebezpiecznych, fałszywych i wprowadzających w błąd informacji. Walkę z dezinformacją, wprowadzającymi w błąd informacjami i ingerencją zewnętrzną podejmują wspólnie wszystkie instytucje europejskie, państwa członkowskie UE, społeczeństwo obywatelskie i platformy internetowe.

Jak zwalczać dezinformację (Parlament Europejski)

Zwalczanie dezinformacji (Rada Unii Europejskiej)

Zwalczanie dezinformacji (Komisja Europejska)

Plan odbudowy dla Europy

Aby pomóc naprawić szkody gospodarcze i społeczne wywołane pandemią koronawirusa, przejść do odbudowy gospodarki europejskiej oraz chronić i tworzyć miejsca pracy, Komisja Europejska proponuje kompleksowy plan odbudowy dla Europy zakładający pełne wykorzystanie potencjału budżetu UE.

Plan odbudowy dla Europy (Rada Unii Europejskiej, najnowsze wydarzenia i kalendarium)

Plan odbudowy dla Europy (Komisja Europejska)

Państwa członkowskie UE, Europejski Obszar Gospodarczy i Wielka Brytania

Aktualności