Skip to main content

Import, eksport i handel w Unii Europejskiej

Pozycja UE w kontekście światowego handlu

Jeśli chodzi o handel światowy, Unia jest na uprzywilejowanej pozycji. Dzięki otwartości uzgodnień handlowych jest największym graczem na światowej scenie handlowej i pozostaje postrzegana przez firmy jako atrakcyjny region.

Każdego dnia UE eksportuje i importuje towary warte setki milionów euro. Jest największym na świecie eksporterem towarów i usług oraz głównym rynkiem eksportowym dla około 80 krajów.

Wszystkie kraje UE łącznie odpowiadają za 16 proc. światowego importu i eksportu.

 

Wymiana handlowa w obrębie UE i z udziałem UE

Sprzedaż towarów i usług w UE

Informacje na temat zamówień publicznych, sprzedaży towarów i usług oraz konkurencji między przedsiębiorstwami

Eksport z UE

Procedury i zasady dotyczące eksportu towarów z UE, w tym informacje na temat ceł i podatków, barier w handlu, usług dla małych i średnich przedsiębiorstw, a także dane dotyczące wymiany handlowej według kraju

Import do Unii Europejskiej

Zasady i podatki dotyczące importu na rynek unijny, w tym informacje na temat wymogów, podatków związanych z importem, reguł pochodzenia, VAT-u, akcyzy i podatku obrotowego

Unijna baza klasyfikacji taryfowej (TARIC)

Dostęp do bazy TARIC (Zintegrowana Taryfa Unii Europejskiej) – wielojęzycznej bazy danych zawierającej wszystkie środki związane z unijną taryfą celną oraz prawodawstwem handlowym i rolnym.