Mur għall-kontenut ewlieni

Importazzjoni, esportazzjoni u kummerċ fl-Unjoni Ewropea

Pożizzjoni tal-UE fil-kummerċ dinji

L-UE tinsab f’pożizzjoni ewlenija f’dak li għandu x’jaqsam mal-kummerċ globali. Il-ftuħ tal-arranġamenti kummerċjali tal-UE għamilha l-akbar attur fix-xena kummerċjali globali u hi għadha reġjun tajjeb biex tinnegozja fih.

Kuljum, l-UE tesporta mijiet ta’ miljuni ta’ euro ta’ prodotti u timporta mijiet ta’ miljuni aktar. L-akbar esportatur fid-dinja ta’ prodotti u servizzi manifatturati, hi wkoll l-akbar suq tal-esportazzjoni għal madwar 80 pajjiż.

Flimkien, il-pajjiżi tal-UE jirrappreżentaw 16% tal-importazzjonijiet u l-esportazzjonijiet dinjija.

 

Kummerċ fl-UE u magħha

Bejgħ ta’ oġġetti u servizzi fl-UE

Informazzjoni dwar kuntratti pubbliċi, bejgħ ta’ oġġetti u servizzi, u kompetizzjoni bejn in-negozji.

Esportazzjoni mill-UE

Ħarsa ġenerali lejn il-proċeduri u r-regoli għall-esportazzjoni ta’ oġġetti mill-UE, inkluża informazzjoni dwar id-dazji u t-taxxi, l-ostakli għall-kummerċ, is-servizzi għan-negozji żgħar u ta’ daqs medju, u l-informazzjoni dwar il-kummerċ imqassma skont il-pajjiż.

Importazzjoni fl-Unjoni Ewropea

Gwida għar-regoli u t-taxxi tal-importazzjoni tas-suq tal-UE, inkluża informazzjoni dwar ir-rekwiżiti, id-dazji tal-importazzjoni, ir-regoli tal-oriġini tal-VAT, id-dazji tas-sisa u t-taxxi fuq il-bejgħ.

Bażi tad-data tal-klassifikazzjoni tat-tariffi tal-UE (TARIC)

Aċċessa t-TARIC, it-Tariffa Integrata tal-Unjoni Ewropea, bażi tad-data multilingwi li tkopri l-miżuri kollha relatati mat-tariffi doganali tal-UE, u l-leġiżlazzjoni kummerċjali u agrikola.

Pubblikazzjonijiet