Skip to main content

Prinċipji, pajjiżi, storja

Prinċipji u valuri

Il-prinċipji u l-valuri komuni li huma l-bażi tal-ħajja fl-UE: il-libertà, id-demokrazija, l-ugwaljanza u l-istat tad-dritt, il-promozzjoni tal-paċi u l-istabbiltà.

Fatti u ċifri ewlenin

Statistika dwar il-pajjiżi u l-popolazzjonijiet tal-UE, l-ekonomija u l-impjiegi, it-trasport u l-enerġija u l-istituzzjonijiet tal-UE.

Profili tal-pajjiżi

Informazzjoni dwar il-pajjiżi tal-UE, il-gvern u s-soċjetà, il-pajjiżi li jużaw l-euro, il-membri taż-żona tal-ivvjaġġar mingħajr fruntieri.

Sħubija mal-UE

Biex issir membru tal-UE trid tgħaddi minn proċedura kumplessa li ma ssirx f’daqqa waħda. Ladarba pajjiż applikant jissodisfa l-kundizzjonijiet għas-sħubija.

L-istorja tal-UE

L-avvenimenti ewlenin fl-istorja tal-UE, kif żviluppat l-UE matul id-deċennji, l-irġiel u n-nisa li kellhom rwol ewlieni fl-UE.

Simboli

Is-simboli li jiċċelebraw l-UE u l-valuri tagħha: il-bandiera, l-innu u l-motto tal-UE, Jum l-Ewropa.

Lingwi

Tgħallem dwar l-24 lingwa uffiċjali tal-UE, il-lingwi minoritarji tal-UE, u l-programmi tat-tagħlim tal-lingwi tal-UE.