Mur għall-kontenut ewlieni

Is-Snin Ewropej

X’inhi Sena Ewropea?

Din hija kampanja ta’ sensibilizzazzjoni dwar kwistjoni speċifika biex tħeġġeġ id-dibattitu u d-djalogu fil-pajjiżi tal-UE u bejniethom. Hija tenfasizza kwistjoni partikolari għall-gvernijiet nazzjonali, u għandha l-għan kemm li tinforma kif ukoll tbiddel l-attitudnijiet.

Il-Kummissjoni Ewropea tipproponi t-tema għal Sena Ewropea, li mbagħad tiġi adottata mill-Parlament Ewropew u mill-gvernijiet membri tal-UE. Għalkemm is-snin Ewropej ilhom għaddejjin għal kważi 40 sena, dawn mhux neċessarjament iseħħu kull sena.

Għaliex neħtiġuhom?

Ħafna snin Ewropej joffru finanzjament addizzjonali għal proġetti lokali, nazzjonali u transfruntiera li jindirizzaw il-kwistjoni speċifika.

Is-Sena Ewropea tibgħat ukoll sinjal politiku b'saħħtu mill-istituzzjonijiet u mill-membri tal-gvernijiet tal-UE li t-tema se tkun indirizzata fit-tfassil tal-politika futura. F'ċerti każijiet, il-Kummissjoni tista' tipproponi leġiżlazzjoni ġdida dwar it-tema.

X’inhuma t-temi?

Is-snin Ewropej ilhom għaddejjin mill-1983. Dawn huma xi wħud riċenti, inkluża t-tema ta’ din is-sena:

2023-2024 - Is-Sena Ewropea taċ-Ċittadini

Fl-Unjoni Ewropea kollha, se jsiru avvenimenti u attivitajiet biex jgħinu lin-nies jiksbu l-ħiliet it-tajba għal impjiegi ta’ kwalità u biex jgħinu lill-kumpaniji jindirizzaw in-nuqqas ta’ ħiliet. Kemm dawk li qed ifittxu impjieg kif ukoll l-impjegaturi se jkollhom aċċess għal bosta opportunitajiet, jaqsmu esperjenzi u għarfien, u jiskopru kif l-inizjattivi u l-possibbiltajiet ta’ finanzjament tal-UE jistgħu jgħinu.

2022 - Is-Sena Ewropea taż-Żgħażagħ

Matul l-2022, se jkun hemm ħafna opportunitajiet disponibbli għaż-żgħażagħ Ewropej biex jinvolvu ruħhom f’attivitajiet ta’ tagħlim u ta’ impenn ċiviku, jiltaqgħu ma’ nies ġodda, jiskopru kulturi oħra, itejbu l-prospetti ta’ impjieg, jaqsmu l-ideat, u ħafna attivitajiet oħra. 

2021Is-Sena Ewropea tal-Ferroviji

Avvenimenti u inizjattivi li jippromwovu l-ferroviji bħala mezz ta’ trasport sostenibbli, innovattiv u sikur u jenfasizzaw il-benefiċċji tiegħu għan-nies, l-ekonomija u l-klima.

2018Is-Sena Ewropea għall-Wirt Kulturali

Skopri dwar it-23,000 avveniment li saru fl-Ewropa kollha biex iqajmu kuxjenza dwar il-wirt kulturali tal-Ewropa bħala riżorsa, jipproteġuh u ujiggarantixx s-sostenibbiltà tiegħu għall-futur.

2015Is-Sena Ewropea għall-iżvilupp

Skopri kif l-UE infurmat lill-Ewropej dwar il-kooperazzjoni għall-iżvilupp, u ħeġġithom jinvolvu ruħhom f’attivitajiet ta’ żvilupp. Huma tgħallmu wkoll dwar kif dan huwa ta’ benefiċċju għalihom kif ukoll għall-benefiċjarji.

2013-2014Is-Sena Ewropea taċ-Ċittadini

Id-djalogi maċ-ċittadini kienu riżultat ewlieni ta’ din is-Sena Ewropea, li kienet iddedikata biex tħeġġeġ lill-pubbliku jinvolvi ruħu fil-bini ta’ UE aktar b’saħħitha u aktar politika.