Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Ευρωπαϊκά Έτη

Τι είναι το Ευρωπαϊκό Έτος;

Πρόκειται για μια εκστρατεία ευαισθητοποίησης σχετικά με ένα συγκεκριμένο θέμα, για την ενθάρρυνση της δημόσιας συζήτησης και του διαλόγου εντός και μεταξύ των χωρών της ΕΕ. Επισημαίνει ένα ιδιαίτερο ζήτημα στις εθνικές κυβερνήσεις και αποσκοπεί τόσο στην ενημέρωση όσο και στην αλλαγή στάσης.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει το θέμα του Ευρωπαϊκού Έτους, το οποίο στη συνέχεια εγκρίνεται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τις κυβερνήσεις των κρατών μελών της ΕΕ. Αν και τα Ευρωπαϊκά Έτη πραγματοποιούνται εδώ και σχεδόν 40 χρόνια, δεν λαμβάνουν χώρα απαραιτήτως κάθε χρόνο.

Γιατί τα χρειαζόμαστε;

Πολλά Ευρωπαϊκά Έτη προσφέρουν πρόσθετη χρηματοδότηση σε τοπικά, εθνικά και διασυνοριακά έργα που αντιμετωπίζουν το συγκεκριμένο ζήτημα.

Το Ευρωπαϊκό Έτος στέλνει επίσης ένα ηχηρό πολιτικό μήνυμα από την πλευρά των θεσμικών οργάνων της ΕΕ και των κυβερνήσεων των κρατών μελών της ότι το συγκεκριμένο θέμα θα συμπεριληφθεί στον σχεδιασμό των μελλοντικών ευρωπαϊκών πολιτικών. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η Επιτροπή μπορεί να προτείνει νέα σχετική νομοθεσία.

Ποια είναι τα θέματα;

Τα Ευρωπαϊκά Έτη πραγματοποιούνται από το 1983. Ας δούμε μερικά πρόσφατα θέματα, συμπεριλαμβανομένου του φετινού:

2023-2024Ευρωπαϊκό Έτος Δεξιοτήτων

Σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, θα πραγματοποιηθούν εκδηλώσεις και δραστηριότητες που θα βοηθήσουν τους πολίτες να αποκτήσουν τις κατάλληλες δεξιότητες για ποιοτικές θέσεις εργασίας και τις επιχειρήσεις να αντιμετωπίσουν τις ελλείψεις δεξιοτήτων. Τόσο τα άτομα που αναζητούν εργασία όσο και οι εργοδότες θα αποκτήσουν πρόσβαση σε πολυάριθμες ευκαιρίες, θα ανταλλάξουν εμπειρίες και γνώσεις και θα μάθουν πώς μπορούν να βοηθήσουν οι πρωτοβουλίες και οι δυνατότητες χρηματοδότησης της ΕΕ.

2022Ευρωπαϊκό Έτος Νεολαίας

Καθ’ όλη τη διάρκεια του 2022 θα προσφερθούν στους νέους Ευρωπαίους και στις νέες Ευρωπαίες άφθονες ευκαιρίες για να συμμετάσχουν σε δραστηριότητες μάθησης και συμμετοχής στα κοινά, να κάνουν νέες γνωριμίες, να ανακαλύψουν άλλους πολιτισμούς, να βελτιώσουν τις προοπτικές απασχόλησής τους, να ανταλλάξουν ιδέες, και να πραγματοποιήσουν πολλές ακόμη δραστηριότητες. 

2021Ευρωπαϊκό Έτος Σιδηροδρόμων

Εκδηλώσεις και πρωτοβουλίες για την προώθηση των σιδηροδρόμων ως βιώσιμου, καινοτόμου και ασφαλούς τρόπου μεταφοράς και για την ανάδειξη των οφελών του για τους ανθρώπους, την οικονομία και το κλίμα.

2018Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτιστικής Κληρονομιάς

Μάθετε για τις 23 000 εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν σε όλη την Ευρώπη για την ευαισθητοποίηση σχετικά με την πολιτιστική κληρονομιά της Ευρώπης ως πόρου, την προστασία της και τη διασφάλιση της βιωσιμότητάς της για το μέλλον.

2015Ευρωπαϊκό Έτος για την Ανάπτυξη

Μάθετε πώς η ΕΕ ενημέρωσε τους Ευρωπαίους σχετικά με την αναπτυξιακή συνεργασία, ενθαρρύνοντάς τους να συμμετάσχουν σε αναπτυξιακές δραστηριότητες. Έμαθαν επίσης για τον τρόπο με τον οποίο ωφελεί τόσο τους ίδιους όσο και τους δικαιούχους.

2013-2014Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτών

Οι διάλογοι με τους πολίτες ήταν ένα σημαντικό αποτέλεσμα αυτού του Ευρωπαϊκού Έτους, το οποίο ήταν αφιερωμένο στην ενθάρρυνση του κοινού να συμμετάσχει στην οικοδόμηση μιας ισχυρότερης και πιο πολιτικής ΕΕ.