Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Πώς να υποβάλετε καταγγελία

Καταγγελίες για παραβιάσεις του δικαίου της ΕΕ

Στις περισσότερες περιπτώσεις, μπορείτε να διεκδικήσετε καλύτερα τα δικαιώματά σας στη χώρα όπου ζείτε. Ωστόσο, η Ευρωπαϊκή Ένωση προσφέρει πόρους που μπορεί να σας φανούν χρήσιμοι.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Εάν πιστεύετε ότι μια χώρα της ΕΕ έχει παραβιάσει το δίκαιο της ΕΕ

  • με την εφαρμογή ενός μέτρου (θέσπιση νόμου ή κανονισμού ή ανάληψη διοικητικής δράσης),
  • με τη μη λήψη συγκεκριμένου μέτρου, ή
  •  την ανάληψη συγκεκριμένης πρακτικής,

μπορείτε να υποβάλετε καταγγελία στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής

Ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής διερευνά καταγγελίες από ιδιώτες, επιχειρήσεις και οργανισμούς για περιπτώσεις κακοδιοίκησης από θεσμικά και λοιπά όργανα και οργανισμούς της ΕΕ. 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Μπορείτε να υποβάλετε αναφορά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με την εφαρμογή του δικαίου της ΕΕ.

Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF)

Μπορείτε να καταγγείλετε στην OLAF απάτη που αφορά χρηματοδότηση της ΕΕ/προσωπικό της ΕΕ.

Έννομη προστασία σε εθνικό επίπεδο

Σε περίπτωση παραβίασης του ενωσιακού δικαίου, η προσφυγή σε εθνικούς φορείς ή εθνικές αρχές είναι συχνά ο ταχύτερος και αποτελεσματικότερος τρόπος για την επίλυση του ζητήματος. Οι δημόσιες αρχές και τα εθνικά δικαστήρια είναι οι κυρίως υπεύθυνοι φορείς για την εφαρμογή του δικαίου της ΕΕ. Αυτό σημαίνει ότι είναι προς το συμφέρον σας να αξιοποιήσετε όλα τα δυνατά μέσα έννομης προστασίας σε εθνικό επίπεδο.

Video gallery