Preskoči na glavno vsebino

Vložitev pritožbe

Pritožbe zaradi kršitev prava EU

V večini primerov je svoje pravice lažje uveljavljati v državi svojega prebivališča, vendar pa Evropska unija ponuja vire, ki bi vam lahko koristili.

Evropska komisija

Če menite, da je država EU kršila zakonodajo EU, ker

  • je izvedla ukrep (sprejela zakon ali drug predpis ali upravni ukrep),
  • ni sprejela določenega ukrepa ali
  •  izvaja določeno prakso,

lahko vložite pritožbo pri Evropski komisiji.

Evropski varuh človekovih pravic

Evropski varuh človekovih pravic preiskuje pritožbe posameznikov, podjetij in organizacij o nepravilnostih v institucijah, organih in agencijah EU. 

Evropski parlament

Na Evropski parlament lahko naslovite peticijo o uporabi prava EU.

Evropski urad za boj proti goljufijam (OLAF)

Goljufijo v zvezi s sredstvi EU/osebjem EU lahko prijavite uradu OLAF.

Nacionalna pravna sredstva

Kršitev prava EU je običajno najhitreje in najučinkoviteje reševati pri nacionalnih organih. Javni organi in nacionalna sodišča so glavni akterji, odgovorni za uporabo prava EU. V vašem interesu je torej, da uporabite vsa možna pravna sredstva na nacionalni ravni.

Video gallery