Preskoči na glavno vsebino

Financiranje, nepovratna sredstva in subvencije Evropske unije

Katere vrste financiranja so na voljo?

EU zagotavlja finančna sredstva za različne projekte in programe. Uporablja stroga pravila za dosleden nadzor nad porabo sredstev, da se zagotovi pregledna in odgovorna poraba denarja.

Financiranje EU poteka v različnih oblikah:

 • nepovratna sredstva – običajno ljudje zaprosijo za nepovratna sredstva s predložitvijo zamisli za projekte na podlagi „razpisa za zbiranje predlogov“
 • subvencije, ki jih upravljajo nacionalni ali regionalni organi
 • posojila, jamstva in lastniški kapital kot oblike finančne pomoči za podporo politikam in programom EU
 • posojila državam članicam EU in državam nečlanicam EU
 • nagrade za zmagovalce natečajev programa Obzorje Evropa

Upravljanje sredstev EU

Programe, ki se financirajo iz proračuna EU, je mogoče upravljati na tri različne načine:

 • neposredno upravljanje: sredstva EU neposredno upravlja Evropska komisija
 • deljeno upravljanje: sredstva skupaj upravljajo Evropska komisija in nacionalni organi
 • posredno upravljanje: sredstva upravljajo partnerske organizacije ali drugi organi v EU ali zunaj nje

Neposredno upravljanje

Pri neposrednem upravljanju financiranja EU je Evropska komisija neposredno odgovorna za vse faze izvajanja programa. Komisija:

 • objavlja razpise za zbiranje predlogov
 • ocenjuje predložene predloge
 • podpisuje sporazume o dodelitvi nepovratnih sredstev
 • spremlja izvajanje projekta
 • ocenjuje rezultate
 • izvršuje plačila

Za to vrsto financiranja lahko zaprosite tako, da se prijavite na razpise za zbiranje predlogov.

Razpisi za zbiranje predlogov v okviru neposrednega upravljanja so objavljeni na portalu za financiranje in razpise (SEDIA).

Obstajajo posebne ureditve za sredstva v okviru mehanizma za okrevanje in odpornost, katerih namen je podpreti zeleno in digitalno preobrazbo držav EU po pandemiji COVID-19 v okviru instrumenta za okrevanje NextGenerationEU. Vlade EU po posvetovanju z Evropsko komisijo pripravijo nacionalne načrte za okrevanje in odpornost ter prejmejo plačila, ko dosežejo cilje iz načrta. 

Deljeno upravljanje

Deljeno upravljanje sredstev EU pomeni, da si Evropska komisija in nacionalni organi v državah EU delijo odgovornost za vodenje določenega programa. Na ta način se izvaja približno 70 % programov EU.

Nacionalne, regionalne in lokalne uprave v državah EU izberejo, katere projekte bodo financirale in so odgovorne za njihovo vsakodnevno upravljanje. Komisija sodeluje z državami EU, da se zagotovita uspešen zaključek projektov in smotrna poraba denarja.

Kohezijska politika in kmetijstvo sta glavni področji, na katerih se uporablja deljeno upravljanje, predvsem prek naslednjih skladov:

Nacionalna spletišča („enotni portali“) za sklade z deljenim upravljanjem

Regionalni in nacionalni organi za financiranje

Posredno upravljanje

Posredno upravljanje sredstev EU pomeni, da programe financiranja delno ali v celoti izvajajo tretje osebe, na primer nacionalni organi ali mednarodne organizacije. Financiranje je v obliki subvencij, za katere se zaprosi na nacionalni ravni.

Večina proračuna EU za humanitarno pomoč in mednarodni razvoj se izvršuje v okviru posrednega upravljanja.

Programi posrednega upravljanja predstavljajo približno 10 % celotnega proračuna EU.

Za informacije o tem, kje je treba zaprositi za tovrstno financiranje, glejte Postopek prijave – posredno upravljanje.