Preskoči na glavno vsebino

Javna naročila, razpisi in pogodbe o javnih naročilih v Evropski uniji

Naročila, ki so jih oddali institucije, agencije in drugi organi EU

Institucije EU uporabljajo javna naročila za nakup storitev, del in blaga, npr. za študije, usposabljanje, organizacijo konferenc, opremo IT. Javna naročila oddajajo prek razpisov za zbiranje ponudb.

Zakonodaja EU kot del enotnega trga določa minimalna pravila o javnih naročilih, da se zaščitijo temeljna načela preglednosti, enake obravnave, odprte konkurence in dobrega upravljanja postopkov. Tako se oblikuje konkurenčen, odprt in dobro urejen trg javnih naročil, ki podpira ustvarjanje novih delovnih mest in rast naložb v EU.

Kliknite na spodnje povezave za dostop do postopkov in pravil za oddajo javnih naročil EU in informacij o priložnostih na tem področju.

Priložnosti za evropska javna naročila

Dostop do javnih razpisov in naročil, ki so jih objavili javni kupci v Evropski uniji in drugih evropskih državah, ter brskanje po njih.

Javni razpisi storitev za institucije Evropske unije

Dostop do javnih razpisov in naročil, ki so jih objavile vse institucije, organi in agencije EU, ter brskanje po njih prek namenske platforme eTendering.

Postopki za evropske javne razpise in naročila

Informacije o pravilih in postopkih za oddajo ponudb za javni razpis v EU ter o tem, za katere vrste razpisov veljajo pravila EU oziroma nacionalna pravila.

Prijavljanje nepravilnosti v postopkih za oddajo javnih naročil v EU

Kako zahtevati revizijo postopka za oddajo javnega naročila, če ste opazili nepravilnosti ali menite, da ste bili diskriminirani?