Preskoči na glavno vsebino

Uradi EU – v Evropi in po svetu

Predstavništva Evropske komisije

  • Povezujejo nacionalno politiko in javnost z Evropsko komisijo.
  • Obveščajo javnost o politikah Komisije na lokalni ravni.
  • Obveščajo Komisijo o tekočih zadevah v državi gostiteljici.

Predstavništva Evropske komisije

Pisarne za stike Evropskega parlamenta

  • Odgovarjajo na vprašanja javnosti in medijev glede Evropskega parlamenta in politik EU.
  • Ponujajo izobraževalno gradivo ter organizirajo predstavitve in razprave o evropskih vprašanjih.

Pisarne za stike Evropskega parlamenta

EU v svetu

  • 139 uradov po vsem svetu – „veleposlaništva“ EU.
  • Predstavljajo, razlagajo in izvajajo zunanjepolitične ukrepe EU, ki zadevajo državo gostiteljico.

Uradi EU v svetu