Preskoči na glavno vsebino

Poslovanje v Evropski uniji

Ustanovitev, upravljanje in rast podjetja

Evropa ponuja veliko poslovnih priložnosti. Pomembno je poznati pravila v zvezi z ustanavljanjem podjetja, med drugim o davku na dodano vrednost (DDV) in carinskih dajatvah, standardih za proizvode in zaposlovanju. Na voljo je tudi več skladov EU, ki lahko koristijo malim podjetjem.

Ustanovitev podjetja v EU

Oglejte si, kako ustanoviti zagonsko podjetje in kakšne so pravne zahteve. Na voljo so tudi informacije o tem, kako zaščititi vaše poslovne zamisli, pravila o letnih računovodskih izkazih in združitvah s tujimi podjetji ter nasveti, kako čim bolje izkoristiti program izmenjave osebja.

DDV in carina

Seznanite se s pravili o DDV, trošarinah, nadrejenih in podrejenih družbah, davku od dohodkov pravnih oseb ali preverite, ali je podjetje registrirano za trgovanje v Evropi (evropska identifikacijska številka za DDV).

Standardi za proizvode in skladnost

Standardi so prostovoljne smernice, ki zagotavljajo tehnične specifikacije za določeno blago, storitve in postopke v pomoč pri varstvu okolja in zdravja potrošnikov. Preden lahko začnete prodajati proizvod v državi EU, morate poskrbeti, da je skladen s predpisi, ki se uporabljajo v tej državi in po vsej EU.

Zaposlovanje in dobro počutje zaposlenih

Več o zahtevah zakonodaje EU v zvezi s pogoji zaposlitve, spremembami pogodb o zaposlitvi ter obveščanjem zaposlenih in posvetovanjem z njimi. Obstajajo tudi posebna pravila za delavce v prometnem sektorju in napotene delavce (ki so se zaposlili v eni državi, vendar so zaposleni v drugi).

Podpora malim in srednjim podjetjem

Mala in srednja podjetja so hrbtenica evropskega gospodarstva in predstavljajo 99 % vseh podjetij v EU. Zato so osrednjega pomena za želeni dvojni prehod na trajnostno in digitalno gospodarstvo.

Dostop do financiranja

EU podpira mala podjetja prek lokalnih, regionalnih ali nacionalnih organov. Finančni posredniki, kot so banke in podjetja tveganega kapitala, prav tako zagotavljajo financiranje v obliki posojil z jamstvom EU, finančnega najema in lastniškega financiranja.

Pomoč malim podjetjem pri širjenju obzorij

V pomoč malim in srednjim podjetjem pri izvozu in naložbah zunaj EU Komisija zagotavlja informacije o dostopu do trgov in priložnostih za povezovanje.

Splošni nasveti in podpora

Evropska podjetniška mreža malim in srednjim podjetjem pomaga pri uresničevanju mednarodnih ambicij. Našli boste strokovne nasvete, kontakte in dogodke, s pomočjo katerih se boste povezali s primernimi mednarodnimi partnerji in povečali svoje poslovanje.