Skip to main content

Uzņēmējdarbība Eiropas Savienībā

Uzņēmējdarbības sākšana, pārvaldīšana un izvēršana

Eiropa uzņēmējiem paver plašas iespējas. Ja vēlaties veidot uzņēmumu, ir svarīgi orientēties noteikumos par pievienotās vērtības nodokli (PVN) un muitas procedūrām, preču standartiem un nodarbinātību. Ja esat mazā uzņēmuma vadītājs, varat pieteikties uz atbalstu no vairākiem ES fondiem.

Uzņēmuma dibināšana Eiropas Savienībā

Uzziniet, kā izveidot jaunuzņēmumu un kādas juridiskās prasības jāievēro. Šeit atrodami arī noteikumi par gada pārskatiem un apvienošanos ar ārvalstu uzņēmumiem. Noskaidrojiet, kā varat aizsargāt savas uzņēmējdarbības idejas un maksimāli izmantot darbinieku apmaiņas programmas sniegtās iespējas.

PVN un muita

Uzziniet, kādi noteikumi attiecas uz PVN, akcīzes nodokli, uzņēmumu ienākuma nodokli, mātesuzņēmumiem un to meitasuzņēmumiem. Pārliecinieties, vai uzņēmums ir reģistrēts tirdzniecībai Eiropā (ES PVN maksātāja numurs).

Preču standarti un atbilstība

Standarti ir brīvprātīgas pamatnostādnes, kas nosaka konkrētu preču, pakalpojumu un procesu tehniskās specifikācijas, lai palīdzētu aizsargāt vidi un patērētāju veselību. Lai varētu pārdot produktu kādā ES dalībvalstī, tam ir jāatbilst noteikumiem, kas ir spēkā šajā valstī un visā Eiropas Savienībā.

Vide un darbinieku labklājība

Uzziniet, kādas ir ES tiesību aktos noteiktās prasības par darbinieku nodarbināšanu, izmaiņām darba līgumos un darbinieku informēšanu un uzklausīšanu. Attiecībā uz transporta jomas darbiniekiem un norīkotajiem darbiniekiem (darba ņēmēji, kas pieņemti darbā vienā valstī, bet tiek nodarbināti citā) ir spēkā īpaši noteikumi.

Atbalsts maziem un vidējiem uzņēmumiem

99 % no ES reģistrētajiem uzņēmumiem ir mazie un vidējie uzņēmumi — Eiropas ekonomikas mugurkauls. Bez tiem nav iedomājama ilgtspējīgas un digitālas ekonomikas izveide, uz ko tiecas ES.

Iespējas saņemt finansējumu

ES sniedz atbalstu mazajiem uzņēmumiem ar vietējo un reģionālo pašvaldību vai valsts iestāžu starpniecību. Finanšu starpnieki, piemēram, bankas un riska kapitāla sabiedrības, arī nodrošina finansējumu ES garantēto aizdevumu, finanšu līzinga un pamatkapitāla finansējuma veidā.

Palīdzība mazajiem uzņēmumiem, kas vēlas paplašināt darbību

Lai palīdzētu maziem un vidējiem uzņēmumiem eksportēt un investēt arī ārpus ES, Komisija sniedz informāciju par piekļuvi tirgiem un partneru piemeklēšanas iespējām.

Vispārīgi padomi un atbalsts

Eiropas Biznesa atbalsta tīkls sniedz palīdzību maziem un vidējiem uzņēmumiem, kas vēlas darboties starptautiskā mērogā. Šeit atradīsiet ekspertu padomus, kontaktpersonas un pasākumus, kas jums varētu palīdzēt nodibināt sakarus ar starptautiskiem partneriem un paplašināt sava uzņēmuma darbību.