Skip to main content

Principi un vērtības

Mērķi un vērtības

Miera un drošības veicināšana un pamattiesību un brīvību ievērošana ir tikai daži no Eiropas Savienības mērķiem un vērtībām. Iepazīstieties ar tiem!

Pamatlīgumi

Pārskats par svarīgākajiem ES līgumiem (dibināšanas līgumi, līgumu grozījumi, Lisabonas līgums, Šengenas līgums u.c.)

Piekļuve informācijai

Lai uzlabotu likumdošanas procesa pārredzamību, iestāžu dokumenti ir publiski pieejami visiem ES pilsoņiem. Uzziniet, kur meklēt jums interesējošo informāciju!