Skip to main content

Iestādes, tiesību akti, budžets

Iestādes un struktūras

Uzziniet vairāk par ES lēmumu pieņemšanā iesaistītajām organizācijām un to funkcijām.

Vadība

ES politisko līderu loma, ievēlēšana un iecelšana amatā, Padomes prezidentūra, ES vēlēšanas.

Lēmumu pieņemšanas process

Kā ES izstrādā regulējumu, identificē politikas jomas, risina sarunas par ES budžetu un nosaka politiskās prioritātes.

Law

Types of EU laws, regulations and directives, how the EU applies law across the Union, search for EU laws and cases.

Budžets

Kā tiek finansēts un izlietots ES budžets. ES finanšu pārvaldība, izdevumu jomas un fakti par ES budžetu.

Eiro

Eiro vēsture. Valstis, kas izmanto eiro kā savu valūtu. Kā Eiropas Centrālā banka pārvalda eiro. Kopējie fiskālie noteikumi. Eiro ārpus ES.